Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Opotrebenie dlhodobého majetku
 Fyzické a morálne opotrebenie DM
Predmet: ekonomika (Ekonomické predmety)
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Ľudmila Holigánová (OA Myslenická, Pezinok)
Pridaný: 21.11.2020 17:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Lesné kvitnúce byliny
 Pracovný list alebo písomka na preopakovanie učiva o lesných bylinách
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lívia Lichnerová (ZŠ Benkova, Nitra)
Pridaný: 14.11.2020 15:22
Komentáre v diskusii: 0

 
test Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na-r, -.
 Pravopisné cvičenie / diktát
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Opálková (ZŠ s MŠ Atómová ul., Trnava)
Pridaný: 17.11.2020 21:49
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Lesné bezstavovce
 Pracovný list k učivu.
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Glatzová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 26.11.2020 10:57
Komentáre v diskusii: 0

 
test Vzory
 Určovanie vzorov podstatných mien, opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 29.11.2020 19:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Klávesové skratky
 Klávesové skratky alebo kombinácie kláves poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili p...
Predmet: Informatika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Iveta Piteľová (ZŠ s MŠ Stakčín)
Pridaný: 09.11.2020 11:22
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Písané písmo (1) - precvičujeme si
 PL zameraný na precvičovanie písaných slabík, slov,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 03.11.2020 14:31
Komentáre v diskusii: 0

 
test Interpunkcia
 Interpunkčné znamienka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubica Mihaľová (ZŠ Košická Belá 235)
Pridaný: 24.11.2020 14:20
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Násobenie a delenie zlomkov
 Cvičenie pre žiaka počas dištančného vzdelávania.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Katarína Šaušová (ZŠ Štefánika, Hlohovec)
Pridaný: 26.11.2020 10:34
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Deliteľnosť-zhrnutie
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Červencová (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 10.11.2020 21:25
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.