Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc Čo môžeme vidieť na mape
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Takáčová (ZŠ Malá Ida)
Pridaný: 17.11.2020 18:50
Komentáre v diskusii: 0

 
test Lesné bezstavovce
 Lesné bezstavovce
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beáta Čižmárová (ZŠ s MŠ Hniezdne)
Pridaný: 04.11.2020 16:01
Komentáre v diskusii: 0

 
test TEST OBN 9. ročník
 školský systém, potreby a statky, výroba výrobný proces
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Emília Polonská (ZŠ s MŠ Jacovce)
Pridaný: 10.11.2020 20:17
Komentáre v diskusii: 0

 
test Krajiny starého orientu
 Staroveké, orientálne civilizácie
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Melišeková (ZŠ Jelka)
Pridaný: 18.11.2020 11:19
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Veľmi jednoduchá matematika
 Dve jednoduché hry, vhodné na precvičovanie počítania v obore do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 22.11.2020 19:50
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Násobíme a delíme v obore malej násobilky - Delenie 7
 KARTIČKA - precvičujeme delenie 7
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 08.11.2020 13:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Výslovnosť slov (7)
 Výslovnosť slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ s MŠ Malčice)
Pridaný: 12.11.2020 19:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Kolíska európskej kultúry
 Prezentácia o pilieroch európskej kultúry, so základnými záchytnými bodmi, ktoré hovoria o odkazoch gréckej kultúry a...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 17.11.2020 10:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovný list - opakovanie učiva
 Pracovný list na zopakovanie čítania s porozumením, slovesa to be a denných činností.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Študencová (ZŠ s MŠ Jarovnice 464)
Pridaný: 14.11.2020 10:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Počítanie s eurami- 1.časť
 Prezentácia vhodná na úvodné oboznámenie sa s eurami
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Trilcová (ZŠ s MŠ Banská Belá)
Pridaný: 11.11.2020 00:12
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.