Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Papierová zima
 Zima- papierová kompozícia
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 11.12.2018 20:33
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Samohlásky
 PL na samostatnú prácu alebo na upevnenie učiva o samohláskach.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 16.11.2018 19:51
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf MIKULÁŠ - MAT
 Pracovný list pre prvákov. Spracované podľa internetu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 02.12.2018 19:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Násobíme a delíme číslami 2 až 5 - hokej
 Precvičujeme násobenie a delenie zábavnou formou. Chlapcom na pobavenie.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.11.2018 21:43
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Vlastivedný milionár
 Opakujeme zábavnou formou tem. celok: Život v dávnej minulosti.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 20.11.2018 17:21
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx ZDRAVIE - 1. časť
 PPT k TC Kráľovstvo života - choroba, úraz, návšteva u lekára
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 01.12.2018 18:23
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Dýchacia sústava
 Dýchacia sústava, čistý vzduch
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubica Machavová (ZŠ s MŠ Cinobaňa)
Pridaný: 26.11.2018 08:45
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Mikulášska matematika
 Precvičujeme + a - do 8.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 04.12.2018 16:45
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx SJL4 Štvrťročný test
 Previerka vedomostí za 1. štvrťrok formou testu + odpovede s hodnotiacou tabuľkou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 18.11.2018 16:09
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Mikulášske slovné úlohy
 Slovné úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.s témou Mikuláš
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.12.2018 15:47
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.