Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Výstupný test
 20 testových otázok.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.06.2019 20:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Koncoročná samostatná práca - MAT1
 Dva PL na overenie vedomostí. 1. PL zápis a usporiadanie čísel, porovnávanie, nerovnice, rozklad, SÚ, rovnice, súčet ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.06.2019 23:17
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca (gramatika) - SJL4
 Prierez celoročného učiva. Časovú dotáciu na realizovanie si určite podľa vlastných podmienok. Možné použiť aj ako vs...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.06.2019 23:39
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Test - koncoročný
 Zhrnutie na koncoročný test. Živá a neživá príroda, ľudské telo, objavujeme živočíchy, rastliny.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Bieliková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 29.05.2019 16:20
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Rastliny - koreň, stonka
 PL na preopakovanie - časti rastlín, koreň, stonka.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 28.05.2019 12:06
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx SJL4 PRÍSLOVKY - materiál na nástenku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.05.2019 18:44
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Deň detí
 MDD - maľovanky na vyfarbenie, dotváranie...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 28.05.2019 17:26
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Premieňame jednotky dĺžky - Previerka alebo PL
 Precvičujeme alebo preverujeme premieňanie jednotiek dĺžky. Pre 2 žiakov na 1 liste.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 23.05.2019 16:30
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca - MAT4
 Záverečné overovanie, stručný prierez učivom (2 PL) + geometria (1 PL). Obrázky: internet - mix Odporúčam na realizác...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.06.2019 22:47
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca z geometrie 4.ročník
 Výstupná písomka pre štvrtákov (korešponduje so vzdel. štandardom ISCED 1) z učiva geometrie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 19.05.2019 09:48
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.