Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Nakupujeme
 PL venovaný počtovým operáciám v obore do 10 (+/-, viac-menej, zostavovanie reťazových príkladov, jednoduchých slovný...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 07.02.2019 20:39
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx MAT4 - opakovanie pred Komparom- výber odpovedí- malý PL
 Opakovanie rôznych typov úloh, ktoré by štvrtáci mali vedieť kedykoľvek. Malý PL- pre 2 žiakov na jednej strane - rýc...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 07.02.2019 15:21
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Tvrdé spoluhlásky - rýchle päťminútovky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Arpášová (ZŠ Cabaj)
Pridaný: 04.02.2019 18:14
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf NÁSTENKA_slova s y/ý po L
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Vígová (ZŠ Tlmače)
Pridaný: 11.02.2019 21:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Srdiečkové inšpirácie
 Námety na Valentína.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.02.2019 20:04
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx O...viac, o...menej - tabuľky
 PL zameraný na príklady o..viac, o.. menej v obore do 10, počítanie v tabuľkách, rýchla kontrola. Možné rozstrihať a ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.02.2019 23:11
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf KP - súčet, rozdiel a násobok úsečky
 Pripravila som dve krátke previerky z geometrie zamerané na - súčet, rozdiel a násobok úsečky - grafický aj výpočet. ...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Šimková (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 30.01.2019 16:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Počítame do 10 s Rátajkou
 Precvičujeme + a - do 10, možnosť výberu správneho výsledku.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 26.01.2019 17:40
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx DEŇ
 PPT K TC KRÁĽOVSTVO SVETA - TÉMA DEŇ
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 03.02.2019 16:42
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Upevňujeme počítanie do 100 (D a J) - MAT2
 Dva PL na precvičenie + a - do 100 (celé desiatky, desiatky a jednotky), číselný rad, porovnávanie, o...viac, menej, ...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.01.2019 12:13
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.