Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx DEŇ VODY - Počítame do 100 MAT3
 Násobíme, delíme, sčitujeme, odčitujeme; Vyfarbi v tabuľke správny výsledok. Pre 2 deti na 1 liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.03.2023 18:07
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Určujeme pády podstatných mien (tučniak) - SJL4
 PPT na precvičenie určovania pádov PoM (k určenému pádu vyberáme PoM) + PoM vo vetách. Možnosť výberu odpovede. Súčas...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.03.2023 10:39
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx JAR - maľujeme /inšpirácie/
 Výtvarné námety pre malých i veľkých.
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.03.2023 19:22
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf PL - opakujeme vybrané slová po v a z
 Opakujeme vybrané slová pred kontrolným diktátom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 21.02.2023 18:33
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx živočíšne spoločenstvá - prezentácia učiva
 živočíšne spoločenstvá - prezentácia učiva - o živote vlkov- šablóna prezentácie - Mgr. Danka Spišáková
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Maťufková (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)
Pridaný: 05.03.2023 14:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
url Písmená B a D - Rozlišujeme písmená b a d
 Cvičenie s obrázkami a slovami s písmenami B a D - vyber správne napísané slovo k obrázku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 05.03.2023 17:00
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx DEŇ VODY - Retiazkové počítanie do 20
 Rýchle počítanie bez prechodu cez základ 10. Vyfarbi v tabuľke správny výsledok. Pre 2 deti na 1 liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 19.03.2023 14:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx SNEŽIENKY v hlavnej úlohe
 Inšpirácie na jarné tvorenie pre malých i veľkých.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.03.2023 17:21
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx JAR klope na dvere - námety
 Inšpirácie na tvorenie s deťmi - jarné kvietky. Pre malých i veľkých.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.03.2023 10:53
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Skladáme slová zo slabík (trojslabičné) - SJL1
 Správne usporiadanie slabík v slove. Jedna slabika je vždy naviac (nesprávna).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.03.2023 10:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Mäkké a tvrdé spoluhlásky SJL2
 Precvičujeme alebo overujeme vedomosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.03.2023 17:41
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx DEŇ VODY - OPAKUJEME si s druhákmi SJL2
 Nielen ku Dňu vody - opakujeme si: zoraďovanie slov podľa abecedy, samohlásku ä , dvojhlásky, delenie slov na slabiky...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 21.03.2023 18:14
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.