Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Samostatná písomná práca M3 - 3. štvrťrok
 Dva PL na overenie, stručný prierez učiva. K matematike Belic - Striežovská. Vkladám ešte raz. Kto ste si stiahli, o...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 15.04.2018 15:49
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Rýchle počítanie do 20 s trochou zábavy - Garfield M1
 Sčítanie a odčítanie bez prechodu do 20. Najmenším na pobavenie, motiváciu, precvičenie čítania a počítania. Za správ...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.04.2018 20:27
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Samostatná písomná práca SJL3 - 3. štvrťrok
 Dva PL na overenie vedomostí z gramatického učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.04.2018 23:10
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Starostlivosť o mláďatá
 Mláďatá, zvierací rodičia a ich starostlivosť, mláďatá vtákov, cicavcov - žijúcich voľne v prírode, mláďatá domácich ...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 06.04.2018 00:25
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Deň Zeme
 Deň Zeme- námety na inšpiráciu
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 09.04.2018 17:32
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Jarné práce
 Jarné práce na poli a v záhrade, náradie, sadíme/sejeme.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 13.04.2018 00:41
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Previerka z MAT za 3. štvrťrok - 3.ročník
 Opakovanie učiva alebo previerka z MATEMATIKY pre 3. ročník ZŠ - za 3. štvrťrok. Námety na niektoré úlohy som čerpal...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Šimková (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 03.04.2018 20:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Slovné úlohy zo života - M3
 Dva PL, SÚ na násobenie a delenie aj nepriamo formulované. Jedna strana ako vyskúšaj sa. Obrázky: internet - mix
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.04.2018 19:40
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Veľkonočná násobilka s Emkou
 Precvičujeme násobenie, možnosť výberu správneho výsledku.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 26.03.2018 13:09
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Samostatná písomná práca SJL1 - 3. štvrťrok
 Dva PL na overenie vedomostí, chýbajúca slabika, počet slabík, autodiktát, dvojica ilustrácia - veta, vlastné mená + ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.04.2018 20:55
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.