Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf LETO - Opravujeme, prepisujeme a kreslíme
 Žiaci opravia vety, prepíšu a nakreslia obrázok.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 11.06.2018 23:22
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Didaktické hry v prírode
 Plán didaktických hier v prírode pre 1., 2., 3. a 4. ročník - pomohla som si plánom Danice Slašťanovej a dorobila ho ...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 14.06.2018 20:25
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Koncoročná samostatná práca SJL4 (literatúra)
 Dva PL s prierezom celoročného učiva, praktické činnosti s čítankou aj teória. Rôzne typy úloh. Možné použiť aj ako v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.06.2018 20:29
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Výstupný test z Matematiky 4.ročník
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 12.06.2018 00:33
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Výstupná písomná práca
 Dva PL na overenie vedomostí, prierez celoročného učiva z matematiky. Možné použiť aj ako vstupný test v 3. ročníku.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 07.06.2018 17:24
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 03.06.2018 10:29
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca M1
 PL na overenie vedomostí, zápis a usporiadanie čísel, porovnávanie, nerovnice, rozklad, SÚ, rovnice, súčet a rozdiel,...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.06.2018 07:49
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
docx Vodstvo v krajine
 Vyvodenie učiva, opakovanie a upevňovanie učiva...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 24.05.2018 07:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Milionár - čo už vieme II.
 Zábavnou formou si opakujeme a precvičujeme čo sme sa naučili.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 26.05.2018 13:25
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Neohybné slovné druhy - nástenka
 Stručný prehľad, materiál vhodný na nástenku alebo mg. tabuľu. Obrázok: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 26.05.2018 22:50
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.