Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Kde sa schovalo slniečko?
 Rýchla rozcvička do 10. Ak nespustíme ako prezentáciu, môžu deti zapisovať výsledky a na konci skontrolovať. Aj na di...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 06.01.2021 23:59
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Stratené písmená (Štefeková) - SJL1
 PPT na identifikáciu chýbajúceho písmena v slove (podobne znejúce, tvarovo podobné, krátke - dlhé). Najmenším na poba...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.01.2021 15:52
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Mäkké spoluhlásky
 Moja staršia prezentácia doplnená a upravená.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 10.01.2021 16:33
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx pôda a jej úrodnosť
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Sučáková (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 26.12.2020 21:01
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Polročná previerka SJL2
 Opakujeme alebo preverujeme vedomosti 1. polroka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 03.01.2021 19:26
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Počítame so žabkou
 Počítanie skokmi na číselnej osi. Aj na vysvetlenie počas dištančného vzdelávania.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 06.01.2021 18:08
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Vybrané a nevybrané slová po R (klikačka) - SJL3
 Zábavná forma opakovania pravopisu po prebratí učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 13.01.2021 18:20
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
test Polročný test zo SJ pre 3.ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Mičicová (ZŠ Sl. Dobrovoľníkov, Žilina)
Pridaný: 16.01.2021 19:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Čo už vieme M1
 Cvičenia na opakovanie prebratého učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 02.01.2021 17:38
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx SJL4 Spodobovanie vo vnútri slova
 Prezentácia na vyvodenie/utvrdenie učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 04.01.2021 19:13
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.