Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Počítame s Nemom
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 05.10.2021 19:04
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Zápis veľkých čísel v tvare a . 10n
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 04.10.2021 21:10
Komentáre v diskusii: 0

 
doc SAMOHLÁSKY + ČITATEĽSKÁ gramotnosť + rozlišovacie znamienka
 Trénujeme čítanie s porozumením a zároveň si opakujeme samohlásky (krátke i dlhé) a rozlišovacie znamienka. Text je z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.10.2021 17:38
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pptx Listy s ľudovým ornamentom
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 27.09.2021 18:08
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx PYTAGOROVA VETA - 1. diel
 Prvá sada jednoduchších úloh na použitie pytagorovej vety. Prezentácia obsahuje desať príkladov aj s riešeniami.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 17.10.2021 16:30
Komentáre v diskusii: 0

 
ppsx Rozširovanie a krátenie zlomko
 Rozširovanie a krátenie zlomkov. Zlomok v základnom tvare.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Anna Plachtinská (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 13.10.2021 17:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf HRA - čo si obliekam počas roka
 Vytlačím na výkres, postrihám a hráme sa. Obrázky upravené z internetu.
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 12.10.2021 18:39
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Delenie slov na slabiky
 Obojstranný PL - A4 pre dvoch - s úlohami na delenie slov s l/ĺ, r/ŕ na slabiky + "správa vo fľaši" - pravo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 06.10.2021 18:58
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Rozcvička SJL
 Prepis tlačeného textu + sami musia bez predlohy napísať, akú slabiku vyslovujú na začiatku pri pomenovaní obrázka, n...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 19.10.2021 17:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppsx VŠETKOVEDKO - úlohy pre 4. ročník aj s riešením
 Prezentácia s úlohami pre 4. ročník, ktorej súčasťou sú aj správne odpovede a pri niektorých úlohách aj riešenie.
Predmet: Matematika, Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 16.10.2021 08:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.