Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Mechanika tuhého telesa
 Poznámky - Mechanika tuhého telesa - celok z učebnice Fyzika pre technické odbory stredných odborných škôl
Predmet: Fyzika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Tatiana Tuhárska (SOŠ Poľná, Veľký Krtíš)
Pridaný: 23.07.2021 11:46
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Pracovný list
 Pracovný list tematického celku Gymnastika - kotúle.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Adriána Siksová (Spojená škola Kollárova, Sečovce)
Pridaný: 04.07.2021 16:51
Komentáre v diskusii: 0

 
png Desatinné čísla
 Opakovať desatinné čísla môžeme aj získavaním vedomostí napríklad z histórie. Podobné nájdete na: https://www.dobr...
Predmet: Matematika, Všeobecné
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 22.07.2021 21:52
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Počítame desatinné čísla
 Počítame desatinné čísla, učíme sa históriu o Slovensku, pracujeme s tabuľkou a učíme sa v nej orientovať.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 25.07.2021 10:43
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Maľujeme v súradnicovom systéme
 Maľovanie - pozor! - číslami sú označené štvorce, nie mrežové body. Podľa mňa môžu aj piataci.
Predmet: Matematika, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 25.07.2021 16:21
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Lekcia č. 20
 Slovná zásoba z lekcie č. 20 (učebnica RUJ pre 5. ročník ZŠ) písaná azbukou.
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Jana Mikušová (ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany)
Pridaný: 18.07.2021 17:11
Komentáre v diskusii: 0

 
url Kvadratická rovnica, nová metóda riešenia.
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Mária Pokrievková (Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská ul., Levoča)
Pridaný: 31.07.2021 16:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx stonka_PL
 e pracovný list pre PRIMU
Predmet: Biológia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ľudovít Sebelédi (Gymnázium Mierová ul., Levice)
Pridaný: 04.07.2021 07:44
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Lekcia č. 17
 Slovná zásoba z lekcie č. 17 (učebnica RUJ pre 5. ročník ZŠ) písaná azbukou.
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Jana Mikušová (ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany)
Pridaný: 18.07.2021 17:06
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Mapy a Slovensko na matematike
 V zadaní o nanášaní úsečky z mierky mapy mám na mysli akési grafické sčítavanie úsečiek kružidlom. Mierka mapy sa učí...
Predmet: Matematika, Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 02.08.2021 18:33
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.