Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
xlsx TVVP MAT 5.roč.
 môj upravený starší plán, na 5 hodín
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Janete Simonová (ZŠ Kanianka)
Pridaný: 27.08.2021 18:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
url Predmet skúmania a význam chémie
 Vzdelávacie video, ktoré obsahuje jednoduché vysvetlenie učiva a stručné poznámky. Vhodné aj pri fixácii učiva. Vytvo...
Predmet: Chémia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lucia Talánová (ZŠ s MŠ Poniky)
Pridaný: 05.09.2021 11:27
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Zlomky - opakovanie
 Opakovanie učiva zlomky: úprava na desatinné číslo a naopak, zmiešané čísla, porovnávanie, rozširovanie, krátenie, sč...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 09.09.2021 20:31
Komentáre v diskusii: 0

 
docx IVP - Matematika 9
 individuálny vzdelávací plán pre žiaka 9. ročníka podľa učebnice Bero.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 25.08.2021 18:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Maľuj a hľadaj skryté písmenko.
 PL na vyfarbovanie skrytých písmen abecedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 05.09.2021 22:37
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Tvrdé, mäkké spoluhlásky -Pravopisné cvičenia
 Bleskovky, pravopisné cvičenia - 2 súbory po 5 doplňovačiek ( na týždeň ) - na A4 pre 2 žiakov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 21.09.2021 19:25
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Vybrané slová po B
 Pracovný list na opakovanie vybraných slov po B, nové vybrané slová, vysvetlenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 13.09.2021 22:32
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Krátke opakovanie MAT
 Na začiatok hodiny - opakovanie násobenia a delenia.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.09.2021 23:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Vybrané slová- pomôcka
 Rozprávkové postavičky motivujú žiakov k učeniu vybraných slov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 26.08.2021 23:27
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Obrázky na výzdobu.
 Jesenné obrázky - filigrány na výzdobu triedy alebo na nástenku s predlohami.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 29.08.2021 00:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.