Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx SJL5 JEDNOVÝZNAMOVÉ a VIACVÝZNAMOVÉ slová
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 10.05.2020 19:53
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Vodstvo na mape Slovenska
 Vodstvo na mape Slovenska, podľa učebnice Vlastivedy pre 3. ročník: Dudášová, Mäsiar, Muchová
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Výbošťoková (ZŠ Majerníkova, Bratislava - Karlova Ves)
Pridaný: 30.04.2020 10:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
test Opakovanie 2. ročníka
 Test zameraný na zopakovanie učiva 2. ročníka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Gáboriková (CZŠ s MŠ dobrého pastiera, Gaštanová, Žilina)
Pridaný: 13.05.2020 23:07
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx kombinatorika 2
 zopár riešených úloh
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 17.05.2020 21:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx 4_Urči osobu a číslo slovies+opakuj časovanie
 Prispôsobila som si prezentáciu Ľudky Jurákovej =o)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Baloghová (SŠ Ľ. Štúra, Dudince)
Pridaný: 08.05.2020 08:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Životné prostredie rastlín
 Test k úvodnej téme "Spoznávame rastliny"
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Juríková (ZŠ s MŠ Dolná Poruba)
Pridaný: 03.05.2020 20:09
Komentáre v diskusii: 0

 
test Hlavné vetné členy (podmet a prísudok)
 Precvičovanie určovania hlavných vetných členov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Amália Kubalová (ZŠ Limbová, Žilina)
Pridaný: 12.05.2020 13:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Odčitujeme bez prechodu do 100 (dvojciferné) - MAT2
 PL na precvičenie učiva, rôzne typy príkladov, odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.05.2020 09:48
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Slovesné časy
 Hirschnerová - Adame
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 05.05.2020 15:49
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Život Konštantína
 Prezentácia do úvodu učiva legendy, Život Konštantína
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 10.05.2020 23:40
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.