Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Naši rozprávkoví kamaráti
 Predovšetkým na skrášlenie a spríjemnenie atmosféry v triede. Možno si z nich vybrať aj napr. triedneho maskota; tiet...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 0. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 11.09.2019 21:04
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx ÚVODNÁ HODINA
 PPT - úvodná hodina. Spracované podľa metodického materiálu.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 04.09.2019 18:37
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf MATERIÁL NA NÁSTENKU - SLOVÁ S PREDPONAMI A ICH DELENIE NA SLABIKY
 SLOVÁ S PREDPONAMI A ICH DELENIE NA SLABIKY
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 11.09.2019 18:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx ABECEDA - (zoraďujeme podľa abecedy - písomka)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 15.09.2019 19:01
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx Test - opakovanie 3.roč.
 Test, ktorý slúži na preverenie vedomostí žiakov na začiatku 4. ročníka. Je tvorený podobný štýlom, ako sú úlohy na...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Brachová (ZŠ s MŠ Jacovce)
Pridaný: 09.09.2019 20:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Kartičky na jednoduchý opis denného režimu.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 04.09.2019 19:04
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Počtové operácie s prirodzenými číslami , deliteľnosť - opakovanie
 Príklady na opakovanie pred vstupnou previerkou.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 04.09.2019 06:32
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Veverička
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 05.09.2019 19:32
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Školské potreby - zosobnené obrázky (na nástenku)
 Urobme si v triede príjemnú atmosféru, optimisticky ladenú prostredníctvom týchto obrázkov. Možno niekoho z vás oslov...
Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.09.2019 13:16
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede
 Dokument ohľadom školskej klímy.
Predmet: Triednictvo
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Stanislava Grešnerová (ZŠ s MŠ Voderady)
Pridaný: 17.08.2019 15:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.