Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Ball master 2.pptx
 online tšv futbal
Predmet: Telesná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Tomáš Smataník (ZŠ Komenského 495/33, Námestovo)
Pridaný: 16.04.2021 07:58
Komentáre v diskusii: 0

 
test História Slovákov
 SK
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 16.04.2021 13:09
Komentáre v diskusii: 0

 
test Body parts
 Test
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Siriková (ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom)
Pridaný: 17.04.2021 23:04
Komentáre v diskusii: 0

 
url Trojsmerovka - vybrané slová po P
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 18.04.2021 17:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Manažment ako rozhodovací proces
 charakteristika rozhodovania, druhy rozhodovacích procesov, rozhodovanie v podmienkach istoty, rizika a neurčitosti
Predmet: Ekonomika (Ekonomické predmety)
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Jana Turanová (OA Myslenická, Pezinok)
Pridaný: 28.04.2021 11:07
Komentáre v diskusii: 0

 
url Písmeno Ň - trojsmerovka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 29.04.2021 17:30
Komentáre v diskusii: 0

 
test Надеть + одежда
 Časovanie slovies надеть, надевать + používanie správnych tvarov v spojení s rodom prídavných mien
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 30.04.2021 09:22
Komentáre v diskusii: 0

 
test Časovanie slovies надеть, обуть, взять, снять
 Časovanie slovies
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 30.04.2021 09:37
Komentáre v diskusii: 0

 
docx zloženie potravy_PL1_R
 správne riešenie e-pracovného llstu - zloženie potravy_PL_1
Predmet: Biológia
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Ľudovít Sebelédi (Gymnázium Mierová ul., Levice)
Pridaný: 03.05.2021 17:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kostra končatín
 Poznámky pre žiakov
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Miroslava Zemjaneková (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 03.05.2021 18:45
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.