Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Elektrické napätie
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jozef Dulka (ZŠ s MŠ Hladovka)
Pridaný: 24.02.2021 10:32
Komentáre v diskusii: 0

 
docx premeny jednotiek dĺžky a obsahu
 9 premien dĺžky, 6 premien obsahu plus 6 príkladov na obsah a obvod štvorca a obdĺžnika
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 20.02.2021 17:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ján Uličiansky - Beta Analfabeta (PL k 2. kapitole)
 pracovný list - úlohy k druhej kapitole
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Zajacová (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 08.02.2021 21:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ján Uličiansky - Beta Analfabeta (PL k 7. kapitole)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Zajacová (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 20.02.2021 14:27
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL4 Kontrolný diktát 5 spodobovanie
 Dopĺňaci diktát pre žiakov so ŠVVP.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 23.02.2021 01:03
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Objem rotačného kužeľa
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 03.02.2021 18:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kontrolka - Hospodárstvo, obyvateľstvo, Európska únia a problémy Európy
 Kontrolka na 10 minút z vybraných tém.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ladislav Moravík (ZŠ Jelka)
Pridaný: 09.02.2021 18:41
Komentáre v diskusii: 0

 
htm Aj keď padli ...
 Aj keď padli, ... biblické postavy
Predmet: Náboženská výchova, Obohatenie
Ročník: 4. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ s MŠ Malčice)
Pridaný: 09.02.2021 21:23
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Mestá a štáty strednej a západnej Európy
 Osemsmerovka na spestrenie hodiny a rýchle zopakovanie hlavných miest.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marianna Aronová (ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves)
Pridaný: 11.02.2021 11:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rozpis učiva - Geografia 5. ročník
 2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne. Tematické celky: Objavovanie našej planéty, Zobrazovanie Zeme, Cestujeme a spozná...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ladislav Moravík (ZŠ Jelka)
Pridaný: 13.02.2021 17:52
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.