Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Desatinné čísla - súčet
 8 príkladov na súčet dvoch trojciferných čísel a 16 príkladov na súčet desatinných čísel, vždy rovnakého rádu, taká ľ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 25.02.2021 08:57
Komentáre v diskusii: 0

 
url Značky prvkov 2
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Červencová (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 14.02.2021 00:57
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Laboratórna práca - Meranie teploty počas dňa
 Laboratórna práca - Meranie teploty počas dňa.
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ladislav Moravík (ZŠ Jelka)
Pridaný: 27.02.2021 18:42
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Svetlušky - počítame do 20
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 03.03.2021 14:04
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx 13. Slovanská vzájomnosť.pptx
 Stručné poznámky k učivu Slovanská vzájomnosť
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Erika Vandová (ZŠ Ladislava Balleka, ul Lukáča, Šahy)
Pridaný: 05.02.2021 11:59
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx a sejt és szerkezete
 a sejt szerkezetének jellemzése
Predmet: Biológia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ladislav Kázmér (CZŠ s VJM P. Palásthyho, Plášťovce 5)
Pridaný: 02.02.2021 23:38
Komentáre v diskusii: 0

 
test Az erdő állatai
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Czakóová (ZŠ s MŠ s VJM Trstice)
Pridaný: 15.02.2021 07:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Colné konanie
 Prezentácia popisuje proces colného konania pri dovoze a vývoze tovaru.
Predmet: ekonomika (Ekonomické predmety)
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Ivana Fiťmová (SOŠ, obchodu a služieb, Sobrance)
Pridaný: 16.02.2021 17:08
Komentáre v diskusii: 0

 
test AUSTRALIA PR4 L5
 australia
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jolana Madigárová Kubišová (ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto)
Pridaný: 23.02.2021 17:27
Komentáre v diskusii: 0

 
test Právne normy - Právny poriadok SR - právna spôsobilosť - Odvetvia práva
Predmet: Občianska náuka
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Puchoňová (ZŠ s MŠ Kotešová)
Pridaný: 25.02.2021 22:33
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.