Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx MAT Počítame do 100 (rýchle počítanie) - s riešením
 Rýchle opakovanie sčítania a odčítania do 100. V tabuľke žiak označí krížikom, či je výsledok sčítania alebo odčítan...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.09.2020 19:13
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Slovné druhy - nástenka
 Materiál vhodný na nástenku alebo mag. tabuľu. Rozdelenie SD + poradie a pomenovanie. Obrázky: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.09.2020 14:17
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf GRAFOMOTORICKÉ CVIKY
 Uvoľňujeme rúčku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 06.09.2020 13:13
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Tvrdé a mäkké spoluhlásky - vyraďovačky v záložkách
 Precvičujeme pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Vyraďovačky možno využiť ako 2 pracovné listy alebo ako zál...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 16.09.2020 22:03
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppt SLOVNÉ ÚLOHY S JEŽKOM BEŽKOM
 Precvičujeme slovné úlohy, zápis, výpočet, odpoveď.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 06.09.2020 12:41
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Maľujeme jeseň
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 08.09.2020 22:47
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Svetový deň mlieka v školách
 Prezentácia k svetovému dňu mlieka v školách. Popis snímok v komentároch.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 26.09.2020 10:36
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Obrázky z listov
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 22.09.2020 09:39
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Nástenka - týždenníci, práva a povinnosti žiaka
 Návrh na nástenku. Mená pre dvoch týždenníkov, plus práva a povinnosti žiaka. Všetko sa dá upraviť podľa vlastných po...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Ondrejková (ZŠ Rajčianska, Bratislava)
Pridaný: 01.09.2020 20:03
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Čo sme nezabudli zo SJL
 Krátke zopakovanie zo slovenského jazyka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 02.09.2020 19:32
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.