Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Slovesá (slovesné časy) - SJL4
 Pokračovanie k PPT o slovesách, slovesné časy + spätná väzba + niečo na pobavenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.05.2022 19:36
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx 3/4 ročná previerka - Matematika4
 3/4 ročné zhrnutie učiva, možné využiť na samostatnú prácu, alebo ako previerku. Obsahuje sčítanie a odčítanie, aj po...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Olexová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 27.04.2022 13:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx SJL Opakujeme s druhákmi (PL ku Dňu matiek)
 Opakujeme: krátke a dlhé samohlásky, l, ľ, ĺ, dvojhlásky, mäkké slabiky di, ti .../de, te ..., pravopis po mäkkých a ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 04.05.2022 19:22
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Vodné spoločenstvo
 Prezentácia na tému Vodné spoločenstvo
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Sláviková (ZŠ s MŠ Gorazda, Žilina)
Pridaný: 25.04.2022 13:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Priestorové geometrické útvary s húseničkou - MAT1,2
 Zábavná forma precvičovania a fixácie učiva (kocka, valec, guľa). Identifikácia telesa, triedenie, pexeso, stavby.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.05.2022 16:22
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Tulipán s kvetinovým vzorom.
 Výtvarný námet s predlohou.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 23.04.2022 23:29
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Najlepšia mama
 Plagát ku Dňu matiek
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 26.04.2022 20:54
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx ČÍSLOVKY - Opakujeme II.
 PL na precvičenie, zopakovanie a fixáciu učiva o základných a radových číslovkách. Môže slúžiť aj na overenie vedomostí
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.05.2022 17:17
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Testovanie 5- 10 úloh
 Testovanie 5 sa blíži- možno na preopakovanie
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 12.05.2022 19:43
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Prepisujeme prvé vety 29
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 01.05.2022 21:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.