Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Čítanie s porozumením
 Ide o text s úlohami o lastovičke, keďže sa nám blíži jar a ich príchod. Je to môj starší pracovný list doplnený o vy...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 17.03.2021 19:43
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Časová priamka
 PPT pre 3. ročník z VLA na tému ,,Časová priamka", je prirpavená interaktívnou formou, vedie deti k aktivite a p...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 19.03.2021 06:41
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc VYBRANÉ SLOVÁ - veľkonočné doplňovačky
 Opakujeme pravopis vybraných a nevybraných slov. 3 doplňovačky; možno ich aj nastrihať.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 27.03.2021 13:53
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Finančná gramotnosť (násobenie, sčítanie a odčítanie) - 2 PL
 2 zložené slovné úlohy na precvičovanie finančnej gramotnosti.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 24.03.2021 20:56
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppt Veľkonočné doplňovačky so zajkom
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 25.03.2021 16:36
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Koľko je hodín?
 Celé hodiny na ručičkových aj digitálnych hodinách.
Predmet: Matematika, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 06.04.2021 09:05
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Živočíchy
 Pracovný list - Živočíchy - triedenie, stavovce, bezstavovce, cicavce. Môže slúžiť ako opakovanie či ako písomka.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.03.2021 20:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Marcové počítanie pre prvákov
 Precvičovanie a upevňovanie učiva do 20 (vyznačovanie čísel na číselnej osi, usporiadanie čísel podľa veľkosti, sčíta...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Hrušková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 17.03.2021 23:36
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Počítame s prasiatkami do 20
 Krátke reťazovky a okienové príklady (desiatka a jednotky).
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 15.03.2021 21:55
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Podstatné mená: rod, číslo a pád - PL
 Precvičujeme rod, číslo a pád podstatných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2021 17:02
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.