Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Počítame do 10 MAT1
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.01.2021 21:08
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx SJL4 Spodobovanie spoluhlások na hranici slov pri splývavej výslovnosti
 Prezentácia zameraná na nové učivo alebo utvrdenie spodobovania na hranici slov pri splývavej výslovnosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 12.01.2021 20:35
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Dvojhlásky - cvičenia, didaktické hry
 PPT prezentácia vhodná na dištančné vzdelávanie, je možné využiť na začiatku vyučovacej hodiny. Obsahuje aj dve cviče...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Kolinská (ZŠ Karloveská, Bratislava)
Pridaný: 10.01.2021 19:03
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt MAT1 Počítame do 10 (so zajačikmi)
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 17.01.2021 17:28
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Cvičné diktáty "na doma" pre prváčikov (1. týždeň)
 Cvičné diktáty na každý deň "na doma" pre prváčikov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 10.01.2021 13:58
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
test Opakovanie vybraných slov b,m,p
 20 viet - žiaci dopĺňajú správne slovo
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Žideková (ZŠ Gbeľany)
Pridaný: 07.01.2021 19:52
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL6 Opakujeme v januári – podstatné mená
 PL na opakovanie po prázdninách + odpovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 04.01.2021 19:09
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Vybr. slová po R - klikáme na správne i,y
 klikačka na správne i,í,y,ý
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 09.01.2021 17:44
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx pôda
 prezentácia na tému pôda
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Pastuchová (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 13.01.2021 15:00
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Čísla v obore do 100 - 2. časť
 PPT na dištančnú výučbu - vyvodenie alebo zopakovanie učiva, viac snímok, môžeme rozdeliť na viackrát, viac hodín. Sp...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 08.01.2021 20:09
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.