Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Tvrdé a mäkké spoluhlásky
 Dopĺňanie i/í, y/ý
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Chovancová (ZŠ Kostolné)
Pridaný: 10.02.2020 15:55
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Zimné počítanie II.
 Precvičujeme + a - do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 05.02.2020 17:11
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Polročná písomná práca z geometrie
 Rysovanie, meranie, zapisovanie úsečiek. Premena jednotiek dĺžky
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Matiašková (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 19.01.2020 20:18
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Doplňovačka po D/ T/ N/ L
 Dvojstrana, spolu 6 doplňovačiek po 20 slov. Vhodné po prebratí štyroch tvrdých spoluhlások - D, T, N a L. Žiaci dop...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 29.01.2020 22:31
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Výnimky - vláčik
 Výnimky po spoluhláskach h, ch, k, g, d, t, n, l - na nástenku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 12.02.2020 20:08
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l
 Pracovný list zameraný na precvičenie pravopisu y/ý po tvrdých spoluhláskach d, t, n, l a na zoznámenie so slovami s ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Géciová (ZŠ Kalná nad Hronom)
Pridaný: 26.01.2020 20:47
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Vzory podstatných mien - prehľady
 Prehľady vzorov podstatných mien - dala som ich do jedného dokumentu. Pomôcka pre žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Sýkorová (ZŠ s MŠ Školská, Pliešovce)
Pridaný: 30.01.2020 22:58
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Doplňovačka y,ý,i,í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach
 Dvojstrana, na ktorej sú 4 doplňovačky - vhodné na úvod hodiny ako rozohrievačka. Slová, v ktorých deti nesprávne dop...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 12.02.2020 20:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Tvrdé a mäkké spoluhlásky
 Dopĺňanie i/í, y/ý
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Chovancová (ZŠ Kostolné)
Pridaný: 10.02.2020 12:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Hviezdoslavov Kubín - próza (Mária Ďuríčková: Motýľ)
 Upravený text na umelecký prednes prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín od Márie Ďuríčkovej Motýľ z knihy Braček z tekvi...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Hrušková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 20.01.2020 01:04
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.