Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx DH - Keď sa povie.. Pods. m.
 Známa didaktická hra: Keď sa povie... Pretvorená na Podstatné mená, vybrané slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Bieliková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 20.03.2019 18:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 3/4 test z matematiky
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Štefánia Šlachtovská (ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce)
Pridaný: 07.04.2019 22:01
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Rýchle počítanie s dážďovkou
 Príklady na sčítanie do 20 bez prechodu.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 26.03.2019 18:53
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx 22.apríl-Deň Zeme-aktivity
 Tento mesiac nás čaká významný deň- Deň Zeme...inšpirácia na aktivity
Predmet: Prvouka, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 07.04.2019 22:24
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Veľká noc - PL mat/sjl
 PL na opakovanie/precvičovanie s veľkonočnou tematikou.
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 10.04.2019 21:14
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Od Dunaja po Hornád - opakovanie
 Opakovanie celého 4.TC "Od Dunaja po Hornád" pomocou mapy. Od Podunajskej roviny až po Rožňavu.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 08.04.2019 21:14
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pps Slovné úlohy v 1. ročníku - nácvik
 Jednoduchá prezentácia k názornej ukážke - odkiaľ sa berú slová a čísla v zápise slovnej úlohy, z akých čísel je zost...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubomíra Mišenková (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 03.04.2019 20:29
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Tvoríme prídavné mená - SJL3
 Malá aktivitka zameraná na tvorivosť. PL rozstrihať, určiť si časový limit a písať. Porovnávame a slovne hodnotíme vý...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.04.2019 22:01
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Samostatná práca - 3. štvrťrok MAT2
 Dva PL na overenie vedomostí, zápis a usporiadanie čísel, porovnávanie, nerovnice, rozklad, SÚ vedúce k zápisu a-b, a...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.04.2019 21:21
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx Samostatná práca - 3. štvrťrok SJL3
 Dva PL na overenie vedomostí alebo opakovanie z gramatického učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.04.2019 18:53
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.