Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Čas slovies
 Slovesný čas - prezentácia - vysvetlenie učiva s úlohami
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Mináriková (ZŠ Poľná, Veľký Krtíš)
Pridaný: 18.05.2020 23:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Sloveso byť
 Cvičenie na určovanie slovesa byť.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 13.05.2020 00:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL - význam lesa
 Učíme sa o lese.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 17.05.2020 17:42
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
test Geometrické tvary a telesá
 Preskúšaj sa z geometrických tvarov a telies.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Kučeráková (ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Banská Bystrica)
Pridaný: 28.04.2020 07:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test O načisto obrátenej krajine
 Prečítaj si úryvok rozprávky v Čítanke a pokús sa správne odpovedať na otázky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Janka Fáberová (ZŠ s MŠ Kalinovo)
Pridaný: 30.04.2020 21:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Tvoríme s prírodninami
 Tvoríme s prírodninami ,alebo v v prírode. Námety zozbierané z internetu.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 10.05.2020 16:23
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Čo sme sa naučili 4
 Pracovný list na opakovanie učiva - veta, slová, slabiky, hlásky, pravopis.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 20.05.2020 21:58
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf PL Zámená 1
 Pracovný list - zámená
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubica Lauková (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 27.04.2020 19:33
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test sčítanie a odčítanie do 10 000
 Test
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Redajová (ZŠ Polianska, Košice)
Pridaný: 07.05.2020 20:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Čítanie s porozumením - Škriatok Rozumbriadok
 Precvičovanie čítania s porozumením.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lívia Padyšáková (ZŠ s MŠ Stará Bystrica)
Pridaný: 14.05.2020 16:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.