Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test uhľovodíky
 opakovanie tematického celku
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lýdia Kotásková (ZŠ Majcichov)
Pridaný: 25.02.2021 08:27
Komentáre v diskusii: 0

 
test testík zmeny skupenstva
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Mária Maňáková (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.03.2021 11:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Obojživeníky a plazy vo vode a na brehu
 Poznámky z učiva o obojživelníkoch a plazoch vo vode a na brehu
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Ludvigová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
Pridaný: 02.03.2021 20:51
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test- príslovky a slovesá
 Opakovanie gramatických kategórií slovies a druhov prísloviek. test odovzdať do 14.00 :-)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Lucia Olejárová (ZŠ s MŠ Svinia)
Pridaný: 03.03.2021 12:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Písmeno K.
 Poznávanie písmena K - zábavný PL.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 03.03.2021 21:41
Komentáre v diskusii: 0

 
docx ŽUVAČKA PRE OČI
 PL na prepis básne Žuvačka pre oči zo štvrtáckej Čítanky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Kováčová (ZŠ s MŠ Smolník)
Pridaný: 04.03.2021 12:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Zajko Bojko cestuje Test - 1.r Lipkaočník
 Test k textu v šlabikári LIPKA - Zajko Bojko cestuje
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Marušková (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 04.03.2021 18:41
Komentáre v diskusii: 0

 
test BusyBee2 I/We can...
 precvičenie viet Ican...We can...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Grillusová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 04.02.2021 19:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx HOUSING - Maturita Speaking Exam B2 /
 Maturita Exam B2 level Pisture description / Housing
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Beáta Szabó (SPŠ stroj a elektro, Petőfiho, Komárno)
Pridaný: 05.02.2021 15:51
Komentáre v diskusii: 0

 
test SJL 8 Zámená, číslovky, slovesá
 Zámená, číslovky, slovesá
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dáša Krettová (ZŠ Malonecpalská, Prievidza)
Pridaný: 07.02.2021 14:07
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.