Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test Slovensko - Mestá
 Slovensko- mestá mapa k interaktívnej hre online.seterra.com
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Eva Kudlačová (ZŠ s MŠ Školská, Dlhé nad Cirochou)
Pridaný: 15.02.2021 00:43
Komentáre v diskusii: 0

 
test Dejepis
 Dejepis
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Henrieta Hegedüs (ZŠ s VJM Tešedíkovo)
Pridaný: 17.02.2021 09:42
Komentáre v diskusii: 0

 
test Dejepis
 Dejepis
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Henrieta Hegedüs (ZŠ s VJM Tešedíkovo)
Pridaný: 17.02.2021 12:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx TRAVELLING - Maturita Speaking Exam B2 /
 A Picture Description task about different ways of travelling
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Beáta Szabó (SPŠ stroj a elektro, Petőfiho, Komárno)
Pridaný: 17.02.2021 13:29
Komentáre v diskusii: 0

 
test Optika II. test
 Test na opakovanie učiva od odrazu svetla až po optické prístroje
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ľudmila Vagaská (ZŠ Vyšný Žipov)
Pridaný: 17.02.2021 18:08
Komentáre v diskusii: 0

 
test Oblasti Afriky
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Filip Vaško (ZŠ s MŠ Cabana, Komjatice)
Pridaný: 19.02.2021 09:32
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vedomostná súťaž RISKUJ
 Vedomostná súťaž RISKUJ určená pre maturantov na zopakovanie kľúčových pojmov z práva a politológie. Touto cestou ďak...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martin Lupčo (Gymnázium sv. Andreja, A. Hlinku, Ružomberok)
Pridaný: 21.02.2021 22:25
Komentáre v diskusii: 0

 
gif test codiv
 dshfihsdoigf
Predmet: Všeobecné
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Enikő Tóth (ZŠ s MŠ s VJM Trstice)
Pridaný: 22.02.2021 13:21
Komentáre v diskusii: 0

 
test starostlivosť o zvieratká v zime
 jednoduché otázky
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: predškolská príprava
Učiteľ: Alena Rollerová (MŠ Borská 4 Bratislava)
Pridaný: 23.02.2021 11:51
Komentáre v diskusii: 0

 
test Svaly a tráviaca sústava
 Stručný test na preopakovanie svalov a TS človeka
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Roman Nedorost (ZŠ Vajanského, Piešťany)
Pridaný: 23.02.2021 15:59
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.