Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx SFUMATO - písmeno N, n
 Text na čítanie slov s písmenom N,n. Podľa potreby po vytlačení dopísať písaný text na druhej strane dokumentu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 11.08.2020 08:34
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Školská knižnica
 Plagát na dvere
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 08.08.2020 22:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx JEŽKO HĽADÁ JABĹČKO
 Pomôž nájsť ježkovi cestičku k jabĺčku. Choď po číslach od 1 – 20.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 28.07.2020 22:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rozvrh hodín
 Rozvrh hodín, možnosť zmeniť časy vyučovacích hodín.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 04.08.2020 21:31
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Zakrúžkuj správne slovo
 Zakrúžkuj správne slovo - 2 varianty pracovného listu.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 19.07.2020 22:20
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Trénujeme +, - do 100
 Sčítanie a odčítanie v obore do 100
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 01.08.2020 09:49
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Číslice 1 - 5
 Nácvik písania číslic 1 - 5
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 03.08.2020 00:00
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx SFUMATO - 1.stupeň syntézy, písmeno E, e
 PL pre žiakov - písmená, slabiky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 07.08.2020 14:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Precvičujeme matematiku
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 09.08.2020 19:30
Komentáre v diskusii: 0

 
docx +, - do 20
 Sčítanie a odčítanie v obore do 20
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 11.08.2020 22:27
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.