Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Rýchle precvičenie slovných druhov
 Tabuľka so slovami na rýchle precvičenie alebo overenie vedomostí z určovania slovných druhov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 25.05.2018 05:30
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Opakovanie slovných druhov
 5-minútovka na opakovanie - pre 4 žiakov na liste. Deti si prečítajú vety a prepíšu slová do tabuľky podľa uvedených ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anežka Šimková (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 04.06.2018 20:18
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Štvrtákom na rozlúčku...
 Listy štvrtákom na rozlúčku. Stačí zmeniť meno, triedu, pani učiteľku, potom vytlačiť, kto chce aj zalaminuje, ja som...
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 17.06.2018 20:07
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx MAT5 - výstupný test
 Výstupný test - píšeme do testu- obsahuje výber odpovedí o prirodzených číslach ako aj slovné úlohy, rysovanie, stred...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 09.06.2018 18:05
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 03.06.2018 16:12
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Výstupný test zo SJL
 Výstupný test zo slovenského jazyka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Milichovská (ZŠ Malá Ida)
Pridaný: 29.05.2018 17:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL PRÍRODOVEDA
 PL - koncoročná previerka alebo opakovanie učiva
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach)
Pridaný: 08.06.2018 12:41
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Predložky - pomôcka
 Predložky - na stenu, nástenku, lavicu, do tašky...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 05.06.2018 22:11
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Koncoročná práca z geometrie
 Overenie vedomostí z geometrie
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 12.06.2018 20:16
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx SJL6 - výstupný test + odpovede
 Výstupný test - celoročné opakovanie - výber odpovedí- odpovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 03.06.2018 15:21
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.