Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx SLOVNÉ ÚLOHY NA NÁSOBENIE A DELENIE
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 21.02.2023 17:04
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Skladačky zvieratá
 Využijem aj pri tretiakoch v prírodovede - stavovce.
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 01.03.2023 19:20
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Marec mesiac knihy
 Pracovný list venovaný marcu mesiacu kníh
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Nogáčeková (ZŠ Jelka)
Pridaný: 13.03.2023 19:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Počítame do 100 s Mickeym a Minnie MAT2
 Precvičujeme + a - do 100 bez prechodu: rôzne typy príkladov - aj slovná úloha
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.03.2023 18:36
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Malé jarné počítanie do 100
 Precvičujeme + a - do 100 bez prechodu - malé retiazkové príklady; pre 2 žiakov na 1 liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.03.2023 10:57
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Deň vody s matematikou
 Sčitovanie, odčitovanie do 20 bez prechodu, pospájaj čísla, tajnička so zvieratkami, porovnávanie, pojmy pred, za
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Čaňová Šopíková (ZŠ s MŠ Drietoma)
Pridaný: 04.03.2023 16:57
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Tvrdé a mäkké spoluhlásky /s motýlikmi/ - SJL2
 Zábavne i poučne. Precvičujeme pravopis /aj s výnimkami/ hravým spôsobom /jednoduchá klikačka/
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 22.02.2023 17:34
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Čítame si z tabule Ľ (Lipka) - SJL1
 Identifikácia písmena, krúžkujeme slabiky, nácvik čítania slov, súvislý text + otázky, píšeme si pod obrázky, prepis,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.03.2023 15:29
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf PP - Deň, týždeň, svetlo a tieň
 PP - Deň, týždeň, svetlo a tieň
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 13.03.2023 13:01
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Rod, číslo a pád PM /PL alebo previerka/ - SJL4
 Precvičujeme alebo preverujeme vedomosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.03.2023 15:31
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx VYBRANÉ SLOVÁ - súhrnná doplňovačka SJL3,4
 Na overenie alebo utvrdenie vedomostí. S jarnou tematikou; pre 2 žiakov na 1 liste.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.03.2023 18:23
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
url Príprava na T9 - slovenský jazyk
 Interaktívne cvičenie - opakovanie učiva základnej školy pred TESTOVANÍM 9 - gramatická zložka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Lašticová (ZŠ Veľký Lapáš)
Pridaný: 17.03.2023 07:43
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.