Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Literárne a slohové vedomosti
 Prezentácia na zopakovanie literárnych a slohových vedomostí 1.polroka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 21.01.2018 12:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Cukríky a žuvačky - počítanie do 10
 Príklady na sčítanie a odčítannie do 10
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 04.02.2018 19:29
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Precvičujeme hlásky 2. ročník
 Možnosť využitia ako pracovný list na utvrdzovanie učiva, precvičovanie alebo písomná previerka. Rozdelenie hlások, s...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Slišková (ZŠ s MŠ Radošina)
Pridaný: 21.01.2018 19:06
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Zaokrúhľovanie čísel na desiatky
 Materiál na nástenku
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Nagyová (SŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova, Košice)
Pridaný: 24.01.2018 23:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Čítame a prepisujeme vety - C
 PL zameraný na ČG - výber a prepis vety, ktorá patrí k obrázku (pri písmene C). Obrázky: internet - mix
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 23.01.2018 22:45
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf PL - tvrdé spoluhlásky 2
 Upevňujeme tvrdé spoluhlásky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 23.01.2018 19:48
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Vybrané slová - opakujeme
 Dva PL zamerané na opakovanie učiva. Príbuzné slová, doplňovanie porekadiel, význam slova v kontexte vety, doplňovačk...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.02.2018 17:53
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Násobilka
 Pripravené pre triedu na vlepovanie do zošitov
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Čižmárová (ZŠ s MŠ Švábovce)
Pridaný: 04.02.2018 18:05
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Upevňujeme si pojem a počet čísel 11 až 20
 Dva PL na upevňovanie učiva, usporiadanie, číselná os,počítanie s eurami, platíme za tovar, zápis nerovnosti v druhej...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.02.2018 06:14
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Ako pretvárame krajinu - TEST
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Elena Parničan (ZRŠ pri ZŠ Hubeného , Bratislava)
Pridaný: 30.01.2018 22:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.