Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Hravá slovenčina
 PPT obsahuje úlohy zamerané prevažne na tvrdé a mäkké spoluhlásky. Niektoré úlohy sú spojené s pohybom, iné s písaním...
Predmet: Obohatenie, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Košová (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 12.02.2019 21:53
Komentáre v diskusii: 0

 
docx MAT3,4 - reťazovky na všetky matematické operácie
 Reťazovky na všetky matematické operácie- trénujeme násobilku, sčtitovanie, odčitovanie spamäti zábavne.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 07.02.2019 15:14
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Sčitujeme a odčitujeme bez prechodu do 100 - MAT2
 Štyri PL na precvičovanie, dva PL na sčítanie do 100 ( 42 + 6) a dva PL na odčítanie (46 - 2) bez prechodu cez základ...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 09.02.2019 09:16
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
pptx Zlaté Moravce s okolím
 Poloha, povrch, zaujímavé turistické miesta.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 06.02.2019 21:22
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Karnevalové masky
 Predlohy na vystrihovanie, vyfarbenie, dotváranie.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 02.02.2019 12:13
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Pravopisné rozcvičky po tvrdých a mäkkých spoluhláskach
 Štyri doplňovačky na precvičenie písania y/i po tvrdých a mäkkých spoluhláskach aj s výnimkami. Možné využiť aj ako p...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 17.02.2019 21:05
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Hry na karneval
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 21.02.2019 08:23
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx MAT4 - sčitovanie a odčitovanie - malý PL- výber odpovedí
 Malý PL - sčitovanie a odčitovanie - malý PL- výber odpovedí- trénovanie pojmov rozdiel, menšenec, menšiteľ.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 02.02.2019 07:38
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Nitra s okolím
 Poloha, povrch, turistické zaujímavosti.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 03.02.2019 19:49
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf PL Tvrdé spoluhlásky - h, ch, k, g, d, t, n
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Arpášová (ZŠ Cabaj)
Pridaný: 28.01.2019 20:53
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.