Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx literárne pojmy 4. roč. 2. časť
 Práca s ukážkou a opakovanie pojmov: poézia/próza, umelecký/vecný text, autorská rozprávka, znaky rozprávky, Hans Chr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 25.03.2019 19:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Precvič si podstatné mená
 Precvič si podstatné mená- všeobecné, vlastné....
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 08.04.2019 19:31
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Počítame do 20 bez prechodu - malý PL
 Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.04.2019 20:48
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Tvorivé námety z odtlačkov.
 Námety vytvorené pomocou farebných odtlačkov z rôznych materiálov.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 27.03.2019 21:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Meranie - cm
 Meranie dĺžky v centimetroch - PL na upevnenie, prípadne malý testík :)
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Košová (ZŠ Huncovce)
Pridaný: 02.04.2019 15:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf MAT3 previerka - 3. štvrťrok
 Písomné sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, pomenovanie čísel pri počtových úkonoch, stavby z kociek, bod, priam...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Dolinská (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 03.04.2019 18:58
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Stavby z kociek - MAT3,4
 PL na precvičenie alebo overenie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 25.03.2019 23:01
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx samostatná práca mravce a včely
 Samostatná práca pre druhákov zo spoločenstva mravcov a včiel.Podľa učebnice od autoriek Adame-Kováčiková
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 27.03.2019 17:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx SJL4 - SLOVESÁ (s riešením)
 Preverujeme alebo precvičujeme slovesá - gramatické kategórie: osoba, číslo a čas.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 09.04.2019 18:37
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Trištvrťročná KP - SJ
 3. kontrolná práca - vybrané slová, podstatné mená,
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Bieliková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 10.04.2019 20:21
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.