Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Rozsvieť si semafor (+ a - s prechodom do 100) - MAT2
 Zamerané na fixáciu spojov sčítania a odčítania v obore do 100 s prechodom cez základ, dvojciferné a jednociferné. Os...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 28.03.2021 10:28
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Geometrické riešenie plochy.
 Veľkonočné maľovanie.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 14.03.2021 16:04
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Jarné tvorivé inšpirácie
 Námety na jarné tvorenie s deťmi.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 20.03.2021 18:03
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Tvoríme prídavné mená - SJL3, 4
 Malá aktivitka zameraná na tvorivosť. PL rozstrihať, určiť si časový limit a písať. Porovnávame a slovne hodnotíme vý...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 19.03.2021 21:25
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Počítame do 100 - 2 veľkonočné bleskovky
 Preverujeme vedomosti: zvlášť sčítanie a zvlášť odčítanie do 100.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 23.03.2021 17:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Počítame do 100 s prechodom cez základ 10 - Sčítanie - Bleskovky
 5 bleskoviek - precvičujeme sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla do 100 s prechodom cez základ 10 - na A4 pr...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 06.04.2021 15:51
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc Jarné počítanie do 100 - PL
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 100 (s prechodom).
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.04.2021 20:13
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Kde si sadne lienka?
 Počítanie do 20 - desiatka a jednotky (10 + 2, 2 + 10, 12 - 10, 12 - 2). Na rozcvičku aj samostatné počítanie - výsle...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 14.03.2021 09:41
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Prídavné mená - precvičovanie
 Pracovný list k prídavným menám. Žiaci pracujú s obrázkami, dopĺňajú prídavné aj podstatné mená. Rozširujeme slovnú z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 07.04.2021 20:00
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Veľkonočné počítanie do 100
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez základ.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 25.03.2021 20:37
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.