Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Zaraďovanie slov podľa abecedy
 Ako sa zoraďujú slová podľa abecedy-návod
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 03.08.2019 15:54
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Rozvrhy hodín FA/ČB a iný materiál na nástenku (privítanie žiakov, zoznam žiakov, týždenníci, ...)
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 15.08.2019 18:40
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Rozvrhy hodín
 Niekoľko rozvrhov ( farebné aj čierno biele) na nástenku, mag. tabuľu, dvere alebo do rámika (rozprávkové, lienka, vč...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 13.08.2019 17:05
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf PL - prvá slabika
 Krúžkujeme prvú slabiku. Námet z internetu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 25.07.2019 12:02
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx VÝZNAMNÉ DNI v roku (máj - až jún) - na nástenku
 Súbor v 1 dokumente.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.08.2019 19:10
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Zoznam žiakov (na dvere triedy alebo nástenku) v šk.r. 2019/2020
 Predlohy na zoznam žiakov. Stačí doplniť menný zoznam žiakov, prípadne zmeniť triedu a už len vytlačiť.
Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.08.2019 17:38
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Záložky do knihy
 Záložky pre dievčatá aj chlapcov s obľúbenými postavičkami. Stačí vytlačiť, zalaminovať a darček na privítanie je hot...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 02.08.2019 21:09
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc TVVP SJL
 Virgovičová L., Virgovičová Z. Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, Čítanka pre 1. ročník ZŠ
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 06.08.2019 20:23
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf ZMYSLY - plagáty
 Plagáty s tematikou ZMYSLY poslúžia pri opakovaní vedomostí z 1.r. Možné využitie aj v 1.r. Obrázky upravené a prispô...
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 28.07.2019 13:36
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Slnečnice
 Slnečnice z papier- námet na inšpiráciu
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 01.08.2019 20:11
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.