Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Počítame do 100
 Prezentácia k online hodine (Belic-Striežovská) - jedno až trojciferné čísla, rozklad čísel na jednotky, desiatky, st...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 11.01.2021 21:35
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Počítame s Ťapkom
 Precvičujeme + a - dvojciferného čísla s jednociferným a celých desiatok výberom správneho výsledku zo štyroch možností.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 11.01.2021 10:38
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Geometria - rysujeme
 PPT na online/ dištančné vzdelávanie - čiara, bod, priamka, leží, neleží. Môžeme rozdeliť na via hodín.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 14.01.2021 19:09
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Čitateľská gramotnosť (3 PL)
 Rozvíjame, nacvičujeme čítanie s porozumením; texty sú z vlastnej dielne.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 07.01.2021 21:30
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppsx T, t – OZDOB SI TRIČKO: VYVODENIE, ČÍTANIE, PÍSANIE
 Analýza, obrázok, slová, čítanie, prepis, videá
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Müllerová (ZŠ Pri kríži, Bratislava - Dúbravka)
Pridaný: 15.01.2021 13:49
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Ezopove bájky
 Prezentácia obsahuje tieto Ezopove bájky: O vtákoch, zvieratách a netopierovi, O vrane a krčahu s vodou a O nenásytne...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Terézia Kolcunová (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Pridaný: 13.01.2021 12:27
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test Modrá hojdačka - čítanie s porozumením
 Práca s textom "Modrá hojdačka" - Ján Navrátil
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 14.01.2021 11:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Pravopisné rozcvičky s ježkom Dežkom (po R 1. časť) - SJL3
 Aktivitka na precvičenie pravopisu po spoluhláske R, VS: ryba, rýchly, rys, ryk, ryť, hrýzť, trýzniť, kryť.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.01.2021 14:39
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Počítame do 10 s Dedolesom MAT1
 Zábavné počítanie: sčítanie a odčítanie do 10; odkaz na videjko (15 s) + 3 maľovanky za odmenu.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.01.2021 16:00
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Úlohy pre bystré hlavičky 3
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Sučáková (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 05.01.2021 10:43
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.