Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Opakujeme č Č
 PL - opakujeme č Č
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 26.01.2020 11:47
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Valentínske počítanie
 Precvičujeme + a - do 10
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 04.02.2020 17:38
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Plagát - spodobovanie
 Inšpirovala som sa plagátom od Publicom-u, ktorý ale stojí takmer 100€. Tak som vytvorila podobný plagát, aby som ho ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Denisa Ščerbáková (Súkromná základná škola BESST, Limbova 3, Trnava)
Pridaný: 26.01.2020 23:10
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Čísla do 100 - celé desiatky - 2
 Pracovný list zameraný na vytváranie predstáv o prirodzených číslach v číselnom obore do 100, počítanie s celými desi...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Géciová (ZŠ Kalná nad Hronom)
Pridaný: 20.01.2020 23:45
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx VALENTÍNKA, ktorá poteší
 Valentínsky pozdrav, stačí vymaľovať, vyplniť, vystrihnúť a poslať tomu pravému :)
Predmet: Všeobecné, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 06.02.2020 08:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf PL - slová s ly_lý
 Opakujeme slová a slabiky s ly, lý. Obrázky voľne dostupné na internete.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 11.02.2020 16:39
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pptx Rastliny lesného spoločenstva
 PRI 4: DobišováAdame - Kováčiková, Kvíz - určovanie stromov (dub, buk, hrab, borovica) podľa hlavných znakov s okam...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 11.02.2020 02:38
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Čas- hodiny
 Hodiny- ak by sa niekomu zišlo / učíme sa minúty, čas, časti dňa, zostroj si svoje hodiny/obrázky z internetu
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 0. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 26.01.2020 15:20
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Tulipány
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 13.02.2020 20:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Polročná previerka z matematiky
 Polročné opakovanie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Kalusová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 20.01.2020 20:50
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.