Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
url Dýchacia sústava stavovcov
 Kvíz, vzdelávacie video, pracovný list
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Tomáš Talán (ZŠ Rázusa, Zvolen)
Pridaný: 27.09.2022 18:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Francúzska revolúcia - revolučný výbuch.
 Poznámky k učivu Francúzska revolúcia - revolučný výbuch, prvá fáza revolúcie. Učiteľská verzia na 1. strane a na 2. ...
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 23.09.2022 20:03
Komentáre v diskusii: 0

 
odt TVVP biológia pre 7. ročník ŠZŠ A variant zvýšená dotácia
 TVVP biológia pre 7. ročník ŠZŠ A variant zvýšená dotácia
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ján Pastierik (ZŠ Pukanec)
Pridaný: 20.09.2022 18:30
Komentáre v diskusii: 0

 
docx MAT2 Učíme sa sčitovať s rozkladom
 Sčitujeme do 20 s prechodom cez základ 10 pomocou rozkladu.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.10.2022 12:18
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx Pred-za, hneď pred-hneď za
 Precvičujeme si pred-za, hneď pred-hneď za. Možnosť doplniť vlastný text.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.09.2022 20:37
Komentáre v diskusii: 0

 
url Oceány, moria a polostrovy Európy - interaktívna slepá mapa
 V interaktívnej hre som vynechal: Keltské more, Alboránske more, Iónske more, Nórske more a Tyrrhenské more.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dávid Lorenc (ZŠ Mierová, Želiezovce)
Pridaný: 23.09.2022 12:25
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx POČÍTANIE V OBORE DO 20
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 17.09.2022 14:19
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Vianočná besiedka - Vločky a snehuliaci
 Jednoduchá, krátka besiedka vhodná pre 1. stupeň ZŠ. Besiedku som si vymyslela, súbor je vo Word-e, takže sa dá akoko...
Predmet: Hudobná výchova, Všeobecné
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Paulína Pikalová (ZŠ s MŠ Liptovský Ján)
Pridaný: 25.09.2022 11:43
Komentáre v diskusii: 0

 
test M5, test
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Škreková (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 23.09.2022 07:44
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Present tenses
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lenka Húsková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 26.09.2022 11:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Znaky deliteľnosti
 Kompenzačná pomôcka nielen pre integrovaných žiakov.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Kubicová (ZŠ Fándlyho, Sereď)
Pridaný: 01.10.2022 16:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Abeceda - PL
 Opakovanie abecedy v pracovnom liste. :-)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Žemlová (ZŠ s MŠ Vlčkovce)
Pridaný: 27.09.2022 20:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.