Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx úlohy logaritmická rovnica
 úlohy na samostatnú prácu žiakov, prípadne domácu úlohu - rôzne varianty pre každého žiaka
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Anna Černinská (SOŠ elektrotechnická, Celiny, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 20.05.2019 21:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 2. svetová vojna - previerka
 Previerka z 2. sv. vojny - rôzne typy úloh + bonusové úlohy.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:20
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf 5. veľkonočná nedeľa "C" - prac. list
Predmet: Náboženská výchova, Obohatenie
Ročník: 3. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marianna Zaťková (ZŠ Gemerská 2, Košice)
Pridaný: 30.05.2019 08:49
Komentáre v diskusii: 0

 
ods zsvinf9.ods
 Informatika - kontrola vedomostí
Predmet: Informatika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Ďaďová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 21.05.2019 10:41
Komentáre v diskusii: 0

 
flipchart Slovesá- vyhľadaj
 Slovesá- vyhľadaj
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Júlia Karaffová (CZŠ sv. Demetera, Ražňany)
Pridaný: 24.05.2019 13:49
Komentáre v diskusii: 0

 
docx G O T coloring
 omaľovánky z filmu Game of Thrones
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ladislav Kázmér (CZŠ s VJM P. Palásthyho, Plášťovce 5)
Pridaný: 17.06.2019 10:31
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 4.iskolai dolgozat 6A
 háromszög szerkesztése, téglalap területe, területegységek átalakításai, kerület terület, szöveges feladatok téglalap...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ladislav Kázmér (CZŠ s VJM P. Palásthyho, Plášťovce 5)
Pridaný: 07.06.2019 11:03
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL Pesticídy - drogy, TAK-TIK
 Výber cvičení z PZ Tak-tik: o pesticídoch, liekoch, drogách.
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 13.06.2019 22:02
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test z obyvateľov a sídel na Zemi
 Obyvatelia - osídlenie, zloženie, pohyb, činnosti ľudí, sídla a pamiatky UNESCO na Zemi
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Miriam Holotova (ZŠ Stará Turá)
Pridaný: 05.06.2019 19:46
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Slovná zásoba
 Obsiahlejšia prezentácia k učivu o slovnej zásobe: teória + príklady + cvičenia. Je možné, že niektoré úlohy som zozb...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 14:45
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.