Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Druhá mocnina a odmocnina - PL
 Druhá mocnina a odmocnina - pracovný list
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Igor Gosiorovský (ZŠ Hlboká cesta, Bratislava)
Pridaný: 27.09.2021 18:46
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL_nácvik malého e
 Krátky pracovný list na nácvik písania malého písaného e. Pre dvoch žiakov na A4.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Felcanová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 11.10.2021 19:46
Komentáre v diskusii: 0

 
docx JESENNÉ DRUHÁCKE POČÍTANIE
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 05.10.2021 14:53
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx 1 lekcia test 9 ročník
 1 lekcia test 9 ročník
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Očenášová (ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom)
Pridaný: 05.10.2021 12:25
Komentáre v diskusii: 0

 
test skupenstvá vody
 voda, skupenstvá, topenie, vyparovanie, tuhnutie
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eliška Zuzana Osuská (ZŠ Dolné Lúky, Brezová pod Bradlom)
Pridaný: 09.10.2021 19:47
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
exe Abeceda
 Kartička - 3 skupiny slov - usporiadaj podľa abecedy slová začínajúce sa na rovnaké písmeno
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 14.10.2021 18:50
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Family and Friends 1 - Flashcards
 Nápovedné obrázky k učebnici Family and Friends 1.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Janasová (ZŠ s MŠ Klubina)
Pridaný: 23.09.2021 06:49
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Slabiky so spoluhláskou m
 Tvorba jednoduchých slabík. Kartičky. Spoluhláska m + krátke samohlásky. Preklikávacie kartičky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 27.09.2021 18:09
Komentáre v diskusii: 0

 
ppsx Rozširovanie a krátenie zlomko
 Rozširovanie a krátenie zlomkov. Zlomok v základnom tvare.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Anna Plachtinská (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 13.10.2021 17:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Monster zo štipca
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 19.09.2021 09:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.