Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pptx Podstatné mená, prídavné mená, zámená
 Na precvičenie - vhodné ku Dňu matiek.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 02.05.2023 16:58
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Opakujeme + a – do 1 000 MAT3
 Usporiadanie čísel, porovnávanie, + a – do 1 000 spamäti a pod sebou; slovná úloha.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.05.2023 17:48
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Precvič si M- čo už viem
 Precvičujeme čo už viem súčet rozdiel do 10 000 bez prechodu, násobenie, delenie- zložené príklady, slovné úlohy, usp...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 09.05.2023 19:51
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
pdf TC: Počítame do 10 000 bez prechodu
 Tem.písomka - počítame do 10000 bez prechodu cez základ 10 (A,B,IVP)
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 09.05.2023 14:39
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Slovné úlohy (ruleta) - MAT1
 SÚ na + a - do 20, aj zložené. Výber úlohy pomocou rulety. Malým na pobavenie.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 11.05.2023 14:12
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Odčítanie dvojciferných čísel do 20 - MAT1
 PL na precvičenie a fixáciu odčítania dvojciferných čísel do 20, so znázornením, s rozkladom menšiteľa a postupným od...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.05.2023 15:02
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Opakujeme si ku Dňu matiek: doplňovačky – SJL2
 Opakujeme si pravopis, aby sme nezabudli - po T a M spoluhláskach. 4 rôzne doplňovačky s veršíkmi pre mamičku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.05.2023 17:24
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Čítame a dopisujeme vety (dvojhlásky) - SJL1,2
 PL na fixáciu učiva. Dopíš do vety slovo s dvojhláskou podľa obrázka, mláďatká, dopisovanie dvojhlásky do slov podľa ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.05.2023 22:39
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Škola v prírode- bodovanie čistoty izieb
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 08.05.2023 20:10
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test M5 - súčet, súčin, rozdiel, podiel
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Gabúlová (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 12.05.2023 19:52
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Násobenie a delenie do 100 - opakovanie
 Opakovanie násobenia a delenia do 100
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 10.05.2023 05:24
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Nakupujeme a počítame eurá (+ a - do 20) - MAT1
 Dva PL na FG. 1. PL - orientácia na ploche, sčitovanie podľa pokynov, trocha čítania. 2. PL - "manipulácia"...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 10.05.2023 21:23
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.