Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Moja mamička (Deň matiek)
 PL zameraný na písanie slov, viet pre prváčikov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 02.05.2021 12:01
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Máša počíta do 20 (sčitovanie)
 Sčitovanie v druhej desiatke.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Žemlová (ZŠ s MŠ Vlčkovce)
Pridaný: 07.04.2021 17:47
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppsx Aktivita na Deň Zeme - kimovka, hmyz
 Aktivita na Deň Zeme - kimovka, hmyz
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Elena Maninová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 20.04.2021 17:09
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Deň Zeme
 Práca s nesúvislým textom - čítanie s porozumením, rozvoj kritického myslenia. Rôzne úrovne úloh - pre druhákov, tret...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 18.04.2021 15:14
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx 3/4 ročná previerka
 3/4 ročná previerka - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, zaokrúhľovanie, slovné úlohy testovou formou, čítanie ...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Olexová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 23.04.2021 20:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppsx Aktivita na Deň Zeme - kimovka, krajina
 Aktivita na Deň Zeme - kimovka, krajina
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Elena Maninová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
Pridaný: 20.04.2021 17:05
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Premieňanie jednotiek dĺžky
 Pracovné listy, ktoré by mali žiakom pomôcť zorientovať sa pri premieňaní jednotiek dĺžky. Doporučujem najskôr ukázať...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Synáková (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 14.04.2021 20:28
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Podstatné mená
 Tematická previerka z učiva o podstatných menách
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Závodská (ZŠ Martinská, Žilina)
Pridaný: 08.04.2021 21:02
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Deň matiek - doplňovačky
 Opakujeme, precvičujeme pravopis po tvrdých a mäkkých spoluhláskach (aj s výnimkami) - tematicky ku Dňu matiek.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.05.2021 16:12
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Deň Zeme - rekordy Slovenska
 Súťaž Milionár ku Dňu Zeme.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 20.04.2021 18:28
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.