Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc PL 2- opakovanie samohlások
 Jednoduchý PL na opakovanie samohlások
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ružena Kočišová (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 08.01.2020 19:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Abeceda s básničkami
 Ponúkam vytvorené karty na vyvodenie písmen abecedy s básničkami od J.Smreka, J.Pavloviča a mojej tvorby, aby učenie ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jarmila Gondeková (ZŠ s MŠ Olcnava)
Pridaný: 06.01.2020 20:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx SJL 7 Číslovky – pravopis
 Malý PL na precvičenie pravopisu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 23.01.2020 17:43
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Polročný diktát
 Polročný diktát pre 6. ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Viktória Adlerová (ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce)
Pridaný: 16.01.2020 16:54
Komentáre v diskusii: 0

 
docx HK - poézia na prednes (T. Križka: Obrázok z výstavy)
 Montáž troch kratších básní T. Križku na prednes
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Nikoleta Jurkovičová (ZŠ Miloša Janošku)
Pridaný: 21.01.2020 20:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf MAT4 PL Obvod trojuholníka
 Precvičujeme výpočet obvodu trojuholníka a premieňanie jednotiek dĺžky - pre dvoch žiakov na jednom liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 28.01.2020 18:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Matematika
 Postup pri riešenie príkladov - testík.
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Veronika Šimkovičová (ZŠ Záhorská Ves)
Pridaný: 17.01.2020 20:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx ACTIVITIES - Aktivity v ANJ
 Výučba aktivít v ANJ pre žiakov ZŠ + deti predškolského veku.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Katarína Ivanecká (Jazyková škola FAMILY, Trebišov)
Pridaný: 02.01.2020 08:46
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Delilka - univerzálna tabuľka
 Delenie číslom 1 až 10. Univerzálna tabuľka.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Babejová (ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír)
Pridaný: 12.01.2020 21:51
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Project 2_Unit 3_Irregular verbs (find the verbs in a line)
 Rýchlovka na začiatok hodiny - na zopakovanie nepravidelných slovies (unit 3C), na zobrezenie na tabuľu + odpovede.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 27.01.2020 12:40
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.