Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo
 Práca s textom k téme rybárstvo a rybnikárstvo
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Jana Kallová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 29.09.2021 08:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx previerka z čítania a odčítania mocnín
 Jednoduchá previerka na úpravu výrazu s mocninami prirodzeným mocniteľom, len sčítanie a odčítanie + výsledky
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Adela Horváthová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 20.10.2021 20:06
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Prípravné obdobie
 Jednoduchý pracovný list na záver prípravného obdobia. Na jednej strane pre dvoch žiakov. Na druhej strane si môžete ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 14.10.2021 20:46
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Poznámky magnet-doplňovačka
 doplňovačka
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 05.10.2021 17:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Zaokrúhľovanie a ciferný súčet
 dve skupiny A,B po 7 príkladov na zaokrúhľovanie, ciferný súčet
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 10.10.2021 22:02
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Obohacovanie SZ (8)
 Obohacovanie slovnej zásoby.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ s MŠ Malčice)
Pridaný: 28.09.2021 21:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Husľový kľúč
 Nácvik písania husľového kľúča, zdroj pinterest
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dana Bošeľová (ZŠ Valaská)
Pridaný: 17.10.2021 09:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Rozprávkové puzzle
 Rozprávky zase inak...aktivita pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Rozstrihaj, poskladaj, vyfarbi,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Olexová (ZŠ s MŠ Okoličianska, Liptovský Mikuláš)
Pridaný: 24.10.2021 22:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rozcvička MAT
 Žiaci zapíšu počet číslicou a vypočítajú súčet - do 3 a v 2. úlohe zapíšu počet a porovnajú
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 19.10.2021 18:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt POZNÁVANIE BYLÍN - AKTIVITA
 Poznávanie druhov bylín v blízkom okolí domova pomocou aplikácie "PlantNet".
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Vladimír Rajecký (ZŠ,Klub aktivít školy pri ZŠ Východná 9, Trenčín)
Pridaný: 02.10.2021 14:18
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.