Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava
 Poznámky k učivu Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava - keďže ide o rozsiahlu tému, ktorú majú siedmaci prebrať na j...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 13.09.2019 13:29
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Syntax (skladba) - prezentácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 16.09.2019 19:19
Komentáre v diskusii: 0

 
mp3 Pieseň -Škola hrou-Rieka
 vlastiveda - rieky - pieseň
Predmet: Hudobná výchova, Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Labudíková (ZŠ s MŠ, Divinka)
Pridaný: 17.09.2019 13:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Prazdninové domáce úlohy
 Domáce úlohy na vianočné prázdniny. Sú veselé, slúžia na spestreni, pobavenie i zopakovanie
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Silvia Schwarczova (ZŠ Hroncova, Košice)
Pridaný: 14.09.2019 18:29
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Počtové operácie s prirodzenými číslami
 krátka písomka na overenie pojmov súčet, súčin...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Katarína Fodreková (ZŠ Pionierska, Rajecké Teplice)
Pridaný: 16.09.2019 20:14
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Macko Pú - 3D pozdrav, rozvrh hodín...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 09.09.2019 15:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Medaila pre včielky
 Malá pozornosť na prvý deň v škole pre včielky
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Vagášová (ZŠ Michaľany)
Pridaný: 21.08.2019 20:06
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Počítaj s Dinom do 10
 Doplň čísla do 10
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jozef Kováč (ZŠ Lastovce)
Pridaný: 14.09.2019 17:19
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx Obrysová mapa Európy
 Obrysová mapa Európy zo stránky d-maps.com a upravená.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marek Bolech (Spojená škola Školská 1087/54, Sládkovičovo)
Pridaný: 16.09.2019 16:25
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Krúžok tvorivých rúk (plán) - ŠZŠ - VJM
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Milada Bujnová (ŠZŠi Viničná ul., Fiľakovo)
Pridaný: 05.09.2019 19:59
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.