Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Múzeum del Prado
 Múzeum Del Prado
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 14.06.2019 21:36
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Organické látky v bežnom živote
 Test na záver tematického celku (organické látky v bežnom živote), ktorý je vo forme otázok s výberom odpovede. Obsah...
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Hošalová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 11.06.2019 06:52
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Anjel z prírodnín
 Jednoducho vyrobený anjel z prírodného materiálu.
Predmet: Obohatenie, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Šuplatová (Spojená škola Dúbravská cesta, Bratislava)
Pridaný: 12.06.2019 10:24
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx MAT6 upravené učebné osnovy pre integrovaného
 Upravené učebné osnovy pre integrovaného žiaka podľa odporúčaní pri charakteristike dysgrafia, adhd. Výkonový aj obsa...
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Marianna Krajčová (Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP, Piešťany)
Pridaný: 15.06.2019 12:16
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Verím v Boha - vystrihovačka
Predmet: Náboženská výchova, Obohatenie
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marianna Zaťková (ZŠ Gemerská 2, Košice)
Pridaný: 30.05.2019 09:21
Komentáre v diskusii: 0

 
mp4 Piškôrky
 Návod - piškôrky - na deň detí
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Vladimír Pjecha (ZŠ Kysak)
Pridaný: 30.05.2019 21:07
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Tabuľka a graf, jednoduchá písomka pre Terciu
 10 úloh formou otázok, jedna skupina, s odpoveďami a hodnotením
Predmet: Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Marianna Krajčová (Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP, Piešťany)
Pridaný: 24.05.2019 10:21
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Norimberský proces - otázky k textu
 Norimberský proces - otázky k textu, nadväzujú na východiskový text. Ide o precvičenie čítania s porozumením. Ideálne...
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 16.06.2019 20:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Test Busy bee 4 In the country.docx
 Test po prebratí lekcie In the country z učebnice Busy bee 4
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Gemzová (ZŠ Štrba)
Pridaný: 25.05.2019 15:07
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Hmyz - vonkajšia stavba (PPT)
 Prezentácia k mojej príprave z rovnakej témy. PPT obsahuje aj prepojenia na rôzne zaujímavé stránky a pod.
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Soňa Matejková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 02.06.2019 11:10
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.