Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Ozdobné venčeky
 Urobila som niekoľko ozdobných venčekov pre inšpiráciu
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ružena Kočišová (ZŠ Bystrany)
Pridaný: 11.09.2019 11:29
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx História a pravek
 Pracovný list, alebo písomka
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 11.09.2019 23:16
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf ŠVP z dejepisu
 štátny vzdelávací program z dejepisu pre 2. stupeň ZŠ
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Drahomíra Hrušková (ZŠ s MŠ Horelica, Čadca)
Pridaný: 24.08.2019 13:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Osvietená panovníčka
 Prezentácia na hodinu venovanú Márii Terézii.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dušana Kolesárová (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 05.09.2019 18:25
Komentáre v diskusii: 0

 
test ONLINE Výstupný test BIO 6 / Vstupný test BIO 7
 27 otázok z učiva biológie 6.ročník s výberom odpovede z možností a,b,c,d
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lucia Mlázovská (ZŠ s MŠ Beňadovo)
Pridaný: 05.09.2019 08:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
url Citáty Paula Coelha
 Vhodné na nástenku alebo na rozbor viet.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jaroslava Koníčková (ZŠ s MŠ, Liptovská Osada)
Pridaný: 05.09.2019 13:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Potreby a statky
 Základne pojmy , potreby a statky , popis , rozdelenie
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Kéry (CZŠ sv. J. Bosca, Masaryka, Lučenec)
Pridaný: 09.09.2019 22:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Antropogenéza - trochu inak
 Prezentácia k téme vývoj človeka (trochu inak). Obrázky som čerpala zo stránky: https://www.boredpanda.com/funny-sati...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Katarína Medvecká (ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava)
Pridaný: 10.09.2019 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Francúzska revolúcia 1789 - 1799
 Pracovný list, alebo písomka
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 12.09.2019 00:44
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf ŠVP
 Učebné osnovy geografia
Predmet: Geografia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabriela Moravská (ZŠ Mierová, Želiezovce)
Pridaný: 02.09.2019 12:11
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.