Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
gallery Čítanie s porozumením
 Príprava na mierku mapy so siedmakmi či zaujímavé opakovanie s ôsmakmi na tému výbuch sopky Vezuv v roku 79. Predpokl...
Predmet: Dejepis, Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 29.08.2021 10:35
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
xlsx TVVP Project 2 4th edition
 Ponúkam TVVP pre učebnicu Project 2 4th edition v rozsahu 4 vyučovacie hodiny týždenne. Vhodný do elektronickej tried...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Križanovičová (ZŠ Haniska 290)
Pridaný: 09.09.2021 17:39
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Jazykové štýly - práca s textom
 Dokument obsahuje 3 ukážky, ktoré majú spoločnú tému, no líšia sa žánrom a v každom je využitý iný jazykový štýl. Mat...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dušana Boháčová (ZŠ s MŠ Prakovce)
Pridaný: 18.09.2021 15:15
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Písmeno O
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Holdoková (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Pridaný: 01.09.2021 14:14
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx 1.4 Skladanie farebných svetelných lúčov
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Michal Rydlo (ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok)
Pridaný: 19.09.2021 11:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Výrazy a lineárne rovnice
 Výrazy, lineárne rovnice. Kontrolka z opakovania. Dve skupiny, riešenia, bodovanie, stupnica
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Plachtinská (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 20.09.2021 15:10
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Sčítania a odčítanie pojmy
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Sučáková (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 07.09.2021 18:41
Komentáre v diskusii: 0

 
xlsx TVVP k novej učebnici geografie pre 9.ročník
 TVVP je podľa novej učebnice, na jednu hodinu týždenne.
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lucia Vavrincová (ZŠ Školská, Hlohovec-Šulekovo)
Pridaný: 19.09.2021 13:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Školský systém Slovenskej republiky
 Ahojte, doplnil som staršiu prezentáciu. Ak chcete, môžete sa inšpirovať. Ďakujem.
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 20.09.2021 18:57
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Samostatná práca - orientácia
 SP zameraná na overenie vedomostí z orientácie. Návod na druhej strane.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 20.09.2021 20:04
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.