Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppsx Kvantové čísla
 elektróny, orbitál, elektrónový oblak, elektrónová hustota, hlavné, vedľajšie, magnetické, spinové kvantové čísla
Predmet: Chémia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Zuzana TOMEČKOVÁ (Gymnázium, Park Mládeže, Košice)
Pridaný: 07.09.2020 16:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Traja králi
 Motivačná báseň na vyvodenie čísla 3. Báseň K. Bendovej: Múdri králi.
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 20.09.2020 17:01
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Kolobeh vody
 Omaľovanka.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 09.09.2020 16:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Grafomotorické ovocie
 Obkresli a vyfarbi. Inšpirované internetom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 20.09.2020 13:59
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Písmeno S, s
 Vyvodenie písmena S, s. Použité básne J.Pavloviča a V. Drškovej.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 08.09.2020 17:29
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Krycia sústava - povrch tela stavovcov
 Osemsmerovka
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dana Zajícová (ZŠ Zámutov)
Pridaný: 15.09.2020 21:39
Komentáre v diskusii: 0

 
url Tvar Zeme + ISS
 Vzdelávacie video, ktoré obsahuje jednoduché vysvetlenie učiva a stručné poznámky. Vhodné aj pri fixácii učiva. Vytv...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Talánová (ZŠ s MŠ Poniky)
Pridaný: 20.09.2020 12:23
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Sčítame do 20 bez prechodu cez 10
 Kartička - na precvičovanie sčítania do 20 bez prechodu cez 10
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 20.09.2020 17:20
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx vybrané slová
 Vybrané slová určené na opakovanie a spoluhlásky - krátka päťminútovka na overenie vedomostí.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Irena Nižníková (ZŠ Ochodnica)
Pridaný: 20.09.2020 21:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Doplň symboly a precvič si vnímanie
 Vhodné pre začlenených žiakov na predmet RSF.
Predmet: Matematika, Špeciálna pedagogika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 04.09.2020 21:47
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.