Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx PL SJL - čítanie
 PL - opakovanie pojmov z čítanky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach, Vinohradnícka 70)
Pridaný: 03.06.2022 12:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx ANJ - Opis osoby (3 PL)
 Cvičenia sú zároveň inšpiráciou na nácvik opisu osoby formou kladenia otázok a deti hádajú, o koho ide. Pre 2 žiakov ...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.06.2022 19:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Opakujeme prvouku 2. ročníka
 Opakovanie druháckej prvouky - vhodné aj na učenie vonku. Postup je uvedený v dokumente. Obrázky: internet - mix
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 18.06.2022 16:23
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Prázdniny leto
 Prázdniny leto- obrázky so šablónou stačí vytlačiť a vymaľovať.
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 12.06.2022 13:18
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Ja mám, kto má - násobenie a delenie
 Opakovanie násobenia a delenia...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Michalíková (ZŠ Mládežnícka, Krásno nad Kysucou)
Pridaný: 09.06.2022 18:04
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Výstupný test 4.r.
 Výstupný test zo SJ zameraný na celoročné učivo - možno sa niekomu zíde. Upravila som si svoj starý test, kde som sa ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Gubková (ZŠ s MŠ Horná Ždaňa)
Pridaný: 16.06.2022 21:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc SJL Pravopisné doplňovačky (2)
 Upevňujeme pravopis. Doplňovačky upriamené najmä na pravopis ohybných slovných druhov a cudzích slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.06.2022 22:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Upevňujeme písmená p, b, d - SJL1
 PL na fixáciu tvarovo podobných písmen. 1. prečítaj slovo, 2. vyfarbi rámik s písmenom, 3. slovo prepíš. Možno sa pre...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.06.2022 23:32
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Tešíme sa na leto V.
 Osemsmerovky s maľovankou; vhodné ku koncu školského roka, po previerkach, na odľahčenie... Zvládnu aj prváci.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 21.06.2022 15:49
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Jedovaté rastliny
 Jedovaté rastliny - prezentácia ppt na vyvodenie učiva - pracovná učebnica AITEC
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Poniščjaková (ZŠ Rudina)
Pridaný: 07.06.2022 21:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pochvala triednym učiteľom Harry Potter
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Moravčíková (ZŠ Martinská, Žilina)
Pridaný: 27.06.2022 18:13
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Záverečný test 2.polrok
 Pre domoškolákov na koniec roka je nachystaných pár cvičení na prezenčné skúšanie, toto tvorí písomnú časť, pričom sk...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jaďuďová (ZŠ s MŠ Malá Lehota)
Pridaný: 04.06.2022 11:54
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.