Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Omaľovanka tekvica
 Dokresli telo.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 17.09.2020 22:41
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Sťahovavé vtáky
 Doplň názvy vtákov a vyfarbi.
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 01.09.2020 17:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx C ako cukríky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 04.09.2020 22:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Malé tlačené písmená m, e, s, v
 Nácvik malých tlačených písmen.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 08.09.2020 16:22
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Obrázky ekosystémov
 Obrázky z internetu, ktoré treba už len vytlačiť - vhodné na motivačný rozhovor ku úvodu do ekosystémov (o obrázkoch ...
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Kožiaková (Evanjelická ZŠ, Daxnerova, Rimavská Sobota)
Pridaný: 13.09.2020 20:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Číslo 3
 Dva pracovné listy na nácvik a precvičenie.
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 23.08.2020 22:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej spoločnosti
 Krúžkovací test
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dana Zajícová (ZŠ Zámutov)
Pridaný: 13.09.2020 15:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Počítame do 5
 Pre 4 deti na jednej strane.
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 17.09.2020 19:47
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Záznam o úraze
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Dana Zajacová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 06.09.2020 10:01
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx 2.2. riskuj nitrianske kniezactvo.pptx
 hra riskuj na opakovanie učiva o nitrianskom kniežactve
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Tomáš Takáč (ZŠ s MŠ Modrý Kameň)
Pridaný: 19.09.2020 09:41
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.