Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Byzantská ríša - prezentácia
 Prezentácia zahŕňa: prácu s prameňom Corpus Iuris Civilis, prácu s novinovými článkami o Carihrade či Justiniánovi, v...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Odrobiňáková (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica)
Pridaný: 12.05.2019 19:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Perníková chalúpka
 Priestorová skupinová práca, vhodná pre 2. stupeň ZŠ, ŠKD. Je to moja staršia práca. Vyžaduje trpezlivosť žiakov,je ...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marianna Fedorová (ZŠ Vinodol)
Pridaný: 26.04.2019 23:11
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx U6 Entertainment slovná zásoba
 Project 2 Unit 6 slovná zásoba Entertainment
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 15.05.2019 17:51
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vek rozumu
 PL k textu v učebnici - Vel rozumu a osvietenstvo
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 05.05.2019 12:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Krajiny studeného podnebného pásma
 PL vytvorila p. M. Chlupíková, troška som si ho upravila a doplnila
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 14.05.2019 17:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Anjel z prírodnín
 Jednoducho vyrobený anjel z prírodného materiálu.
Predmet: Obohatenie, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Šuplatová (Spojená škola Dúbravská cesta, Bratislava)
Pridaný: 02.05.2019 20:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Štiavnické vrchy
 Pracovný list, alebo písomka
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 05.05.2019 22:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Ionizácia hydroxidov a kyselín
 Krátka písomka na overenie vedomostí.
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Červencová (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 17.05.2019 08:46
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Písomka: must, mustn´t, don´t have to
 Písomka zo slov must, mustn´t a have to. Pravidlá v škole. Kompatibilné s učebnicou Projekt 3rd edition 3, lekcia 6. ...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Peter Škoviera (ZŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 22.05.2019 17:59
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Our school
 PL - First friends 2, 2. lekcia
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Pavluvčíková (ZŠ Žakovce 70)
Pridaný: 14.05.2019 15:21
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.