Ekonóm/ka

Základná škola Malá Ida
Školská 10, 044 20

Termín nástupu: 01.07.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2022