Upratovačka

Základná škola s materskou školou, Banícka, Malachov
Banícka 52, 97405

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 30.08.2021

Kuchár / kuchárka

Základná škola s materskou školou Jeséniova, Bratislava
Jeséniova 54, 83101

Termín nástupu: 02.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2021

Kuchár / kuchárka

Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra
Andreja Šulgana 1, 949 01

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 23.08.2021

Upratovačka

Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie
Košecké Podhradie 301, 01831

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 20.08.2021