Hlavný kuchár / kuchárka

Základná škola Horný Vadičov
Horný Vadičov 277, 02345

Termín nástupu: 03.05.2021 | Ukončenia výb. konania: 27.04.2021