Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2, 040 18

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 06.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Tajovského, Senec
Tajovského 1, 90301

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola v Trenčianskom Jastrabí
Trenčianske Jastrabie 115, 913 22

Termín nástupu: 23.08.2023 | Ukončenia výb. konania: 19.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2, 97242

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 23.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Rudňany
Zimné 96, 053 23

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2023