Školy

Kraj:   Okres:

A Ray of Sunshine for a Child : Klobúčik – Škola hrou
Ateliér duševného zdravia, Trenčín
Bilingv.Slov.-šp.gymnázium, Štúrova, Nové Mesto nad Váhom
Božena Valovičová
Cambridge International School Bratislava
Centrum PPP a P, Humenné
Centrum voľného času Dobšiná
Centrum voľného času, Považská Bystrica
Cirkevná MŠ Farská 1, Michalovce
Cirkevná MŠ Jánošíkovská 465/5 Dunajská Lužná
Cirkevná MŠ J.Švermu 4, Michalovce
Cirkevná MŠ, Lachova, Bratislava
Cirkevná MŠ Moyzesova 8, Košice
Cirkevná SOŠ elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova ul., Bratislava
Cirkévná spojená škola Panny Márie, Kolárovo
Cirkevná spojená škola, Štefánikova, Piešťany
Cirkevná spojená škola, Švermova, Snina
Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa Partizánske
Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická, Bratislava
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina