Školy

Kraj:   Okres:

Ateliér duševného zdravia, Trenčín
Bilingv.Slov.-šp.gymnázium, Štúrova, Nové Mesto nad Váhom
Centrum PPP a P, Humenné
Centrum voľného času Dobšiná
Centrum voľného času, Považská Bystrica
Cirkevná materská škola sv. Bernadety
Cirkevná MŠ Farská 1, Michalovce
Cirkevná MŠ Jánošíkovská 465/5 Dunajská Lužná
Cirkevná MŠ J.Švermu 4, Michalovce
Cirkevná MŠ, Lachova, Bratislava
Cirkevná MŠ Moyzesova 8, Košice
Cirkévná spojená škola Panny Márie, Kolárovo
Cirkevná spojená škola, Štefánikova, Piešťany
Cirkevná spojená škola, Švermova, Snina
Cirkevná ZŠ J.Krstiteľa Partizánske
Cirkevná ZŠ Narnia, Beňadická, Bratislava
Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Matúša, Švošov
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá n. Cirochou
Cirkevná ZŠ,sv. F. Assiského, Banská Štiavnica