Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
Osvety 17, 96801

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou,Školská, Veľká Lomnica
Školská 267, 05952

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.06.2022

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec
Komenského 13, 92001

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 17.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Vajanského, Modra
Vajanského 93, 90001

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM - Alapiskola, Strekov
Blatná ulica 876/3, 94137

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Školská 266, Rovinka
Školská 266, 90041

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Na dolinách, Trenčín
Na dolinách 27, 91105

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 24.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Andreja Bagara
Sídlisko SNP 6, 914 51

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Urmince
Urmince 298, 95602

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2022