Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 29.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Predajná
Školská 418, 976 63

Termín nástupu: 02.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 08.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

OZ LIPKA
Turnianska 10, 851 07

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 22.08.2022

Učiteľ/ka SŠ

Rodičovské združenie pri Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín
Slnečná 2, 93101

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou
Školská 474/5, 01314

Termín nástupu: 26.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Poľná, Veľký Krtíš
Poľná 1, 990 01

Termín nástupu: 02.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Hájske
Hájske 67, 95133

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Školská 370/19, 97213

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.07.2022