Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc Abrahám Lincoln - PL k dokumentu
 Pracovný list k dokumentu https://www.youtube.com/watch?v=Ovic_8wiwPo o A. Lincolnovi.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 14:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Formátovanie písma a odseku
 Zadanie na precvičenie formátovania písma a odseku v programe MS WORD
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Ivana Fiťmová (SOŠ, obchodu a služieb, Sobrance)
Pridaný: 24.02.2020 18:42
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rast a vývin živočíchov
 Prezentácia k vyvodeniu učiva Rast a vývin živočíchov + videá Pozn.: Obrázky s mačičkou sú k úlohe zo strany 56 / ...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Dominika Štítnická (ZŠ SVJS Gemerská Hôrka)
Pridaný: 26.02.2020 22:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Vtáky - PNV
 Príprava na vyučovanie k učivu Vtáky
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Dominika Štítnická (ZŠ SVJS Gemerská Hôrka)
Pridaný: 17.02.2020 21:58
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Klasifikácia živočíchov I.
 Klasifikácia živočíchov I. časť - po druhoústovce. Vo formáte vhodnom na použitie namiesto prezentácií v .ppt formáte.
Predmet: Biológia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Silvia Mihaličová (Gymnázium Š. Moysesa, Školská, Moldava n/Bodvou)
Pridaný: 07.02.2020 17:45
Komentáre v diskusii: 0

 
exe zrelý zárodočný miešok krytosemenných rastlín_1
 e cvičenie
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Ľudovít Sebelédi (Gymnázium Mierová ul., Levice)
Pridaný: 12.02.2020 05:47
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Národné opery
 2.časť Romantizmus/opera.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 06.02.2020 22:43
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Tráviaca sústava človeka - písomka
 Krátka previerka na overenie vedomostí z tráviacej sústavy človeka.
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Kristína Petrišinová (ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce)
Pridaný: 24.02.2020 22:17
Komentáre v diskusii: 0

 
test Ján Botto - Smrť Jánošíkova
 Práca s ukážkami, no zameranie na poznanie celého povinného diela.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 29.01.2020 11:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Beste Freunde Lektion 2
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Katarína Floreková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné)
Pridaný: 01.02.2020 18:07
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.