Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Beste Freunde Lektion 8
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Katarína Floreková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné)
Pridaný: 01.02.2020 18:19
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Beste Freunde Lektion 7
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Katarína Floreková (ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné)
Pridaný: 01.02.2020 18:17
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie vonkajších geologických procesov a usadených hornín
 Zopakovanie učiva pred písomkou
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miriam Holotova (ZŠ Stará Turá)
Pridaný: 18.02.2020 22:02
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Liam Clarke - is the telling the truth?
 Cvičenie k textu Fame (Project 3rd edition 4, lekcia 2C, str. 24)
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Peter Škoviera (SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava)
Pridaný: 13.02.2020 17:14
Komentáre v diskusii: 0

 
doc L9 - Essen, schlafen, slovná zásoba (jedlo).doc
 Doplnkové cvičenie, alebo krátka previerka k učebnici Beste Freunde 1, lekcii 9.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Diana Praženicová (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 23.02.2020 13:40
Komentáre v diskusii: 0

 
test Vlastnosti rovnobežníkov
 Vlastnosti rovnobežníkov, trojuholník
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 26.02.2020 19:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Zábavné kuriatka
 Zábavné kuriatka - postup.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Darina Sýkorová (ZŠ s MŠ Školská, Pliešovce)
Pridaný: 17.02.2020 21:14
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Európa humanistov a vedcov - poznámky pre žiakov
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska,OZ Lipka, Bratislava)
Pridaný: 22.02.2020 16:36
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Pracovny list-karikatury,graf,mapa-pred zaciatkom 2.svetovej vojny
Predmet: Dejepis
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Katarína Mochnacká (Gymnázium Grösslingova, Bratislava)
Pridaný: 01.02.2020 22:12
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
gallery Pochvaly....
Predmet: Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Bibiana Kancková (ZŠ Málinec)
Pridaný: 02.02.2020 16:57
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.