Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx On-line dotazník - link
 On-line dotazník na formatívne zhodnotenie osvojenia si priamej a nepriamej úmernosti.(link)-IT Akademia
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Čaplová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 16.05.2018 13:04
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Výtvané činnosti s tvarom na ploche
 Výtvarná výchova. 2.1 Výtvarné činnosti s tvarom na ploche - deti skladali (spinky, matice, podložky a iné kovové vec...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: predškolská príprava
Učiteľ: Edita Lukáčiková (ZŠ s MŠ Horná Streda)
Pridaný: 10.05.2018 07:01
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Opis ludí ANJ.pdf
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Lustigová (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves)
Pridaný: 17.05.2018 08:45
Komentáre v diskusii: 0

 
flipchart Domček, kto v tebe býva
 Prezentácia v ActivInspire na motívy rozprávky "Domček, domček kto v tebe býva?"
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: predškolská príprava
Učiteľ: Edita Lukáčiková (ZŠ s MŠ Horná Streda)
Pridaný: 06.05.2018 20:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx kružnica v AG
 krátka previerka - stredová a všeobecná rovnica kružnice, znázornenie, riešenie
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Anna Černinská (SOŠ elektrotechnická, Celiny, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 27.04.2018 20:53
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx gázok sűrűsége B.Viktória
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ladislav Kázmér (CZŠ s VJM P. Palásthyho, Plášťovce 5)
Pridaný: 07.05.2018 14:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Past Perfect Simple vs. Continuous
 Past Perfect Simple and Continuous_prehľad gramatiky
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Henrieta Kuzderová (Gymnázium Š. Moysesa, Moldava n/Bodvou)
Pridaný: 08.05.2018 21:41
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 6 Písmeno S
 PL na písmeno S, E, L, O, M, A - veľké tlačené S, E, L, O, M, A Žiaci čítajú, píšu, lepia, strihajú, obťahujú, pečia...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Kristína Jánošová (Súkr. spojená škola, Prešov)
Pridaný: 18.05.2018 11:57
Komentáre v diskusii: 0

 
test Sila
 Test na tému sila
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zuzana Matušková (ZŠ Veľký Lapáš)
Pridaný: 26.04.2018 22:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Zvuk a zvukové formáty v PC
 Stručný popis zvukových formátov a práce so zvukom. Vhodný pre začiatočníkov, niekedy v 7. - 8. r. ZŠ.
Predmet: Informatika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Škraban (ZŠ Nitrianske Rudno)
Pridaný: 04.05.2018 09:18
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.