Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Pocity - Feelings
 SP pre 2 žiakov
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Solárová (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 17.11.2018 18:28
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slabiky, žiaci vzdelávaní podľa IVVP
 Opakovanie slabík pre žiakov vzdelávaných podľa IVVP
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margaréta Hockicková (ZŠ s MŠSvätý Kríž)
Pridaný: 23.11.2018 11:55
Komentáre v diskusii: 0

 
flipchart Mikulášske počítanie
 Mikulášske počítanie pre druhákov
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Maťufková (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)
Pridaný: 03.12.2018 19:20
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Vlastnosti tuhých látok
 Prezentácia k téme vlastnosti tuhých (pevných) látok.
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alexandra Jombíková (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 26.11.2018 09:30
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Historické územia, tradície a vznik Slovenska
 Prezentácia k téme historické územia, tradície, a vznik Slovenska.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Veronika Lukáčová (ZŠ s MŠ Jarok)
Pridaný: 03.12.2018 11:24
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Osobitosti Európy - test
 Test - opakovanie tematického celku - Osobitosti Európy.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Veronika Lukáčová (ZŠ s MŠ Jarok)
Pridaný: 04.12.2018 16:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Život našich predkov
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dušana Kolesárová (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 12.11.2018 21:06
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Práva v balóne
 Pracovný list k aktivite Práva v balóne. ČB aj farebná verzia. Aktivita je popísaná v metodickej príručke Etická vých...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Denisa Ščerbáková (Súkromná základná škola BESST, Limbova 3, Trnava)
Pridaný: 21.11.2018 17:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Scénka - Cesta k dieťaťu
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Michalíková (ZŠ Mládežnícka, Krásno nad Kysucou)
Pridaný: 03.12.2018 17:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Modelovanie
 Modelovanie- miniatúrky-kera hmota schne na vzduchu.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 01.12.2018 22:34
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.