Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Povrch Afriky - obrázky a slepá mapa
 Prezentácia k učivu Povrch Afriky - obrázky, práca s atlasmi, zaujímavosti
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Odrobiňáková (ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica)
Pridaný: 17.10.2018 20:30
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Tvary v kompozícii
 Tvary- náhodné, dotvorené do kompozície náhodne poprípade zámerne.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 19.10.2018 21:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Jednotky dĺžky PL
 Premena jednotiek dĺžky
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 17.10.2018 20:50
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx PL SJL
 PL - tvorenie slov predponami (krátka previerka)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach)
Pridaný: 19.10.2018 12:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Zbierka riešených úloh v jazyku Python - PDF verzia
 Na podnet kolegu dávam do zborovne PDF verziu materiálu.
Predmet: Informatika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martin Janček (Gymnázium sv. Andreja, A. Hlinku, Ružomberok)
Pridaný: 07.10.2018 18:29
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Priemery - aritmetický, geometrický, harmonický
 Aritmetický priemer, geometrický priemer, harmonický priemer.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Miroslava Vavrová (Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec)
Pridaný: 15.10.2018 12:02
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Celé a desatinné čísla
 PL, znázorňovanie na číselnej osi, navzájom opačné čísla, porovnávanie
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 13.10.2018 12:05
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Druhá a tretia mocnina
 Rozcvička naurčovanie 2. a 3. mocniny spamäti
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Natália Verčimáková (ZŠ Hanušovce nad Topľou)
Pridaný: 07.10.2018 19:53
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Kolmice a rovnobežky - písomka
 Rysovanie rovnobežiek, kolmíc, matematická symbolika
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 17.10.2018 20:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Geometria PL alebo písomka
 Kolmice a rovnobežky, matematická symbolika, dĺžka úsečky, konštrukcia štvorca
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 17.10.2018 20:35
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.