Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test Rovnice so zátvorkami 2
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Silvia Vetterová (ZŠ sv. Don Bosca, 1. mája, Zlaté Moravce)
Pridaný: 21.02.2019 12:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Rovnice 1
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Silvia Vetterová (ZŠ sv. Don Bosca, 1. mája, Zlaté Moravce)
Pridaný: 21.02.2019 12:43
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL - povolania
 PL - povolania. len vytlačiť a začať pracovať
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Svet práce
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Gáborová (ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice)
Pridaný: 21.02.2019 18:35
Komentáre v diskusii: 0

 
test Premena jednotiek obsahu-i test
 jednotky obsahu , vhodný na hodinách mat, fyz
Predmet: Fyzika, Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marta Mihalidesová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 30.01.2019 09:23
Komentáre v diskusii: 0

 
docx English across the curriculum: TRANSPORT
 Project 2 third edition - Unit 3 - English across the curriculum, History: Transport - cvičenia k textu v učebnici
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 03.02.2019 12:15
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx dobrodružná literatúra
 Úlohy pre žiakov (v prezentácii) na tému "Dobrodružná literatúra" - na základe ich odpovedí si vypracujeme ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Viera Poláková (Spojená škola Školská 1087/54, Sládkovičovo)
Pridaný: 17.02.2019 20:32
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Diplom - lyžiarsky kurz
 Diplom - lyžiarsky kurz - slalom
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Peter Žember (ZŠ s MŠ Horné Obdokovce)
Pridaný: 12.02.2019 23:00
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Ľadový medveď
 Krátka prezentácia na interaktívnu tabuľu. Deti si najskôr vylúštia osemsmerovku a na ďalšom slide sa prekliknú na st...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Vrtochová (ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska, Trnava)
Pridaný: 12.02.2019 19:03
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Myšlienky venovné knihe
 Myšlienky venované knihe.
Predmet: Obohatenie, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Petríková (ZŠ Malčice)
Pridaný: 15.02.2019 21:45
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf sv. Ján Bosco - prac. list A5
Predmet: Náboženská výchova, Obohatenie
Ročník: 4. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marianna Zaťková (ZŠ Gemerská 2, Košice)
Pridaný: 29.01.2019 14:48
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.