Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
odt Čítacia karta P
 doplnkové čítanie ( poriadie písmen k šlabikáru Štefeková)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Schrimplová (ZŠ s MŠ Ružindol)
Pridaný: 03.12.2022 11:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Ošetrenie pleti v kozmetike
Predmet: kozmetika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Daniela Trnkusová (SOŠ služieb, sv. Michala, Levice)
Pridaný: 12.11.2022 19:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx NUTRIČNÝ TIMING
Predmet: Všeobecné, Základy športovej výživy (Zdravotnícke predmety)
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Veronika Štecáková (SOA Profi - Kamo a SŠG Gaudeamus Dudvážska, Bratislava)
Pridaný: 27.11.2022 14:40
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx veda a technika v medzivojnovom období
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Katarína Kalinová (ZŠ Malonecpalská, Prievidza)
Pridaný: 18.11.2022 12:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL programovanie v C - pole - opakovanie - vypracovaný
 Vypracovaný pracovný list na programovanie v Jazyku C, nie na prvú hodinu, neskôr. Súčet a priemer celočíselného poľa...
Predmet: Informatika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Marianna Krajčová (Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP, Piešťany)
Pridaný: 20.11.2022 15:30
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Christiaan Huygens - je svetlo častica alebo vlna?
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Andrea Hotáryová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 22.11.2022 13:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 8smerovka - vynálezy
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Andrea Hotáryová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 23.11.2022 12:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Majetok a zdroje jeho krytia
 Jednoduché príklady na zostavenie aktív a pasív.
Predmet: Účtovníctvo (Ekonomické predmety)
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Miriam Lidajová (OA, Jesenského, Považská Bystrica)
Pridaný: 26.11.2022 05:48
Komentáre v diskusii: 0

 
odp Dejepis - Samova ríša
 Prezentácia k téme Samova ríša, 7. ročník
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Kočišová (ZŠ Kossutha, Kráľovský Chlmec)
Pridaný: 26.11.2022 12:35
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test-Výrazové prostriedky hudby
 Online test k opakovaniu kapitoly Ako sa nám prihovára hudba- 5.r.Hudobná výchova
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 27.11.2022 13:06
Komentáre v diskusii: 0

 
docx riečne civilizácie
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Katarína Kalinová (ZŠ Malonecpalská, Prievidza)
Pridaný: 28.11.2022 11:54
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Princíp fungovania ponorky a vplyv objemu a tvaru telies na ich správanie v kvapalinách
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Andrea Hotáryová (ZŠ Krížová Ves)
Pridaný: 28.11.2022 14:51
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.