Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt obeh telových tekutín
 obeh telových tekutín
Predmet: Biológia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Očenášová (ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom)
Pridaný: 12.10.2021 17:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx magmatická činnosť
 magmatická činnosť
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Očenášová (ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom)
Pridaný: 13.10.2021 12:30
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vstrebávanie liečiv
 Prezentácia o tom, aké bariéry v tele prekonáva liečivo a akým spôsobom to robí.
Predmet: farmakológia
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Michaela Zongorová (SŠ, Školská 7, Banská Bystrica)
Pridaný: 14.10.2021 09:06
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx drahé kamene, šperky, klenoty
 Prezentácia objasňuje suroviny, výrobu, druhy, označovanie, sortiment, ošetrovanie klenotov, šperkov a drahých kameňov.
Predmet: tovaroznalectvo (Ekonomické predmety)
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Janka Olejníková (SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického ul., Trenčín)
Pridaný: 14.10.2021 13:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Elektrická energia. Zdroje elektrickej energie
 Poznámky pre žiakov o zdrojoch el.en. a druhoch elektrární
Predmet: Technika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Šajbidorová (ZŠ s MŠ Šoporňa)
Pridaný: 16.10.2021 12:48
Komentáre v diskusii: 0

 
test Bunka
 štruktura buky
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Anna Kabirová (Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad)
Pridaný: 16.10.2021 19:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Ľudovít Štúr a spisovný jazyk
 Ahojte, vytvoril som novú prezentáciu. Hádam trochu pomôže. Ak chcete, inšpirujte sa, budem rád.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 17.10.2021 10:05
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Písomka - krycia sústava až močová sústava stavovcov (skupina A)
 Dokument obsahuje otázky na písomku z biológie pre 7. ročník. Obsiahnuté sú tieto témy: Krycia sústava stavovcov, Opo...
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Simona Špiláková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 17.10.2021 12:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Písomka - krycia sústava až močová sústava stavovcov (skupina B)
 Dokument obsahuje otázky na písomku z biológie pre 7. ročník. Obsiahnuté sú tieto témy: Krycia sústava stavovcov, Opo...
Predmet: Biológia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Simona Špiláková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 17.10.2021 12:18
Komentáre v diskusii: 0

 
exe plastidy_2
 e cvičenie - rozdelenie plastidov
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Ľudovít Sebelédi (Gymnázium Mierová ul., Levice)
Pridaný: 30.09.2021 17:22
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.