Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Výlet do USA
 Pracovný list na sčítanie a odčítanie v obore do 20, s pridaním problémových úloh.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Budovcová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 18.11.2020 16:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Prienik dvoch intervalov
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska, Bratislava)
Pridaný: 11.11.2020 18:59
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Premena jednotiek objemu m3, hl.docx
 ahojte, posielam materiál, ktorý budeme používať na online hodinách
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miriam Sklenárová (ZŠ Močenok)
Pridaný: 20.11.2020 17:15
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítanie s porozumením
 Maxík č. 3, Anča a metla
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Vladimír Martin (ZŠ Limbach, Vinohradnícka 70)
Pridaný: 16.11.2020 07:30
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Past simple
 Pracovný list pre potrebu dištančného vzdelávania na zopakovanie učiva.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zuzana Študencová (ZŠ s MŠ Jarovnice 464)
Pridaný: 18.11.2020 10:37
Komentáre v diskusii: 0

 
test Európa /Test A-B-C/
 Európa/ Vodstvo - Typy krajín - Vplyv človeka na krajinu
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zoltán Csázsár (ZŠ s MŠ Vlčany)
Pridaný: 10.11.2020 10:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Rastlinstvo a živočíšstvo Austrálie
 Prezentácia pre žiakov počas dištančného vzdelávania s úlohou na konci.
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Študencová (ZŠ s MŠ Jarovnice 464)
Pridaný: 12.11.2020 12:06
Komentáre v diskusii: 0

 
url Slová po obojakej spoluhláske r - dvojtvary
 Hra - lietadlo letí cez vybrané slová po r (dvojtvary ). Slová po obojakej spoluhláske r.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ S. Chalupku, Prievidza)
Pridaný: 12.11.2020 21:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Cudzie slová, pravopis, pôvod a význam
 Opakovanie cudzích slov, pravopis, pôvod a význam.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Lenka Malá (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 23.11.2020 00:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Dráždivosť a pohyb rastlín.docx
 Posielam nové a ľahučké učivo Dráždivosť a pohyb rastlín :) učebnica strana 18 a 19. Opíšte si poznámky alebo si ich ...
Predmet: Biológia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ivana Očenášová (ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom)
Pridaný: 02.11.2020 13:58
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.