Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Test - od stavby Zeme po činnosť vetra
 Geografický test z tém: Stavba Zeme, Činnosť sopiek, Zemetrasenia, Činnosť vody - život rieky, Činnosť ľadovcov, Činn...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dávid Lorenc (ZŠ Pohronský Ruskov)
Pridaný: 09.04.2021 09:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Delenie jednociferným deliteľom - úlohy
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 09.04.2021 09:58
Komentáre v diskusii: 0

 
test vocab 4AB (time+activities)
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Sokolska (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
Pridaný: 07.04.2021 12:13
Komentáre v diskusii: 0

 
test POŠKOLÁCI - čítanie s porozumením
 Úlohy v teste sú zamerané na čítanie s porozumením. Samotnému testovaniu predchádzalo čítanie celej knihy na časti (1...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Katarína Štupáková (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 07.04.2021 23:30
Komentáre v diskusii: 0

 
test Kresťanské cirkvi
 test na opakovanie zostavený iba z otázok z učebnice
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Slávka Kovalčíková (CSŠ Spišské Vlachy)
Pridaný: 12.04.2021 09:32
Komentáre v diskusii: 0

 
url Vybrané slová po M - pomiešané písmenká
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 18.04.2021 17:47
Komentáre v diskusii: 0

 
url Delenie hlások
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Papšová (ZŠ s MŠ Skačany)
Pridaný: 28.04.2021 15:34
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx 2 - ciferné čísla - sčitujeme.
 PL na precvičovanie súčtu 2 - ciferných čísel.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 06.04.2021 15:21
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Banskobystrický kraj
 Poznámky
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marianna Aronová (ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves)
Pridaný: 12.04.2021 22:50
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt NEJ Personalpronomen - Osobné zámená v D + téma: Beim Arzt
 Ppt. s vysvetlením osobných zámen v D; ich praktické použitie v dialógoch v téme: U lekára; zároveň precvičenie modál...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 02.05.2021 20:22
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.