Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Kovy, polokovy, nekovy 2
 Prezentácia - Kovy, polokovy, nekovy - dokončenie témy, chémia 8
Predmet: Chémia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 18.11.2020 10:23
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie
 Opakovanie prvého tematického celku. Pri niektorých otázkach môže byť viac správnych odpovedí.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ján Rusinko (ZŠ Gajary)
Pridaný: 03.11.2020 09:00
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čaro vonnej sviečky II.diel
 Čítanie s porozumením II. diel o uhľovodíkoch a ich vlastnostiach pre 9r.
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Lívia Lichnerová (ZŠ Benkova, Nitra)
Pridaný: 08.11.2020 12:54
Komentáre v diskusii: 0

 
test Kvitnúce byliny a lesný ekosystém
 Jednoduchý test na tému : kvitnúce byliny a lesný ekosystém
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Antónia Magurová (ZŠ Jovsa)
Pridaný: 11.11.2020 12:26
Komentáre v diskusii: 0

 
test Opakovanie - test
 Test obsahuje otázky s možnosťami. Niektoré otázky obsahujú viac odpovedí. Témy sú zaradené od: Lesných drevín po hub...
Predmet: Biológia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Božena Brišáková (ZŠ s MŠ Mútne)
Pridaný: 18.11.2020 08:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Hitlerova diktatúra v Nemecku
 Tajničky ku učivu, možno použiť aj namiesto poznámok, príp. na preverenie vedomostí.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zdenka Sekerková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 20.11.2020 09:49
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vybrané slová po V
 Obrázok na nalepenie si do zošita a porovnávanie slov s rovnakou výslovnosťou.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Kováčová (ZŠ s MŠ Smolník)
Pridaný: 23.11.2020 12:24
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx 12.Prvý cisár na uhorskom tróne – Žigmund Luxemburský.pptx
 Prezentácia k učivu prvý cisaár na Uhorskom tróne. Žigmund Luxemburský.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Tomáš Takáč (ZŠ s MŠ Modrý Kameň)
Pridaný: 02.11.2020 17:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Elektrický prúd
 základné pojmy z časti elektrický prúd
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milena Rejtová (ZŠ Jovsa)
Pridaný: 23.11.2020 12:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Hitlerova diktatúra v Nemecku - A forma
 Test k vybranému učivu
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 03.11.2020 04:22
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.