Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test Skloňovanie тетрадь, братья, друзья
 Skloňovanie v ruštine.
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 07.04.2021 08:59
Komentáre v diskusii: 0

 
test Skloňovanie pod.m. - ľudské telo
 Tvary častí ľudského tela v kontexte.
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 07.04.2021 09:12
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Beste Freunde Lektion 25
 Beste Freunde
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Virágová (ZŠ Ul. sv. Michala 42, Levice)
Pridaný: 07.04.2021 10:23
Komentáre v diskusii: 0

 
test Vzor chlap
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Dajana Schmidtová (ZŠ Vajanského, Lučenec)
Pridaný: 07.04.2021 11:18
Komentáre v diskusii: 0

 
test Irregular verbs 3 (A2 Mierne pokročilí)
 Test na precvičenie alebo preverenie schopností žiakov používať nepravidelné slovesá: wake, sing, shoot, hurt, bite, fit
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Monika Siriková (ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom)
Pridaný: 07.04.2021 11:18
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Oporná sústava človeka - kostra.ppt
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Ivona Kozániová (Spojená škola, Jána Bottu, Trnava)
Pridaný: 07.04.2021 19:09
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Objav chybu – analýza programu
 Algoritmické riešenie problémov 1. interpretácia zápisu riešenia 2. hľadanie, opravovanie chýb  realizovať návod...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Denisa Haláčková (ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové)
Pridaný: 09.04.2021 08:44
Komentáre v diskusii: 0

 
mp4 Emergencies
 Video listening task
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Beáta Szabó (SPŠ stroj a elektro, Petőfiho, Komárno)
Pridaný: 12.04.2021 14:10
Komentáre v diskusii: 0

 
test Miniskloňovie
 Vzory
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 13.04.2021 11:55
Komentáre v diskusii: 0

 
test VLASTIVEDA - Vlastnosti látok
 Látky
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Veronika Solnoky Szerencsésová (ZŠ s MŠ Jasová)
Pridaný: 14.04.2021 07:34
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.