Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
test Desatinné čísla
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Onuferová (ZŠ s MŠ Ubľa)
Pridaný: 17.02.2021 12:32
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Wäsche waschen
 Slovná zásoba k téme oblečenie a pranie
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Mariana Kočvarová (ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina)
Pridaný: 03.02.2021 12:42
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg Nákresy vývinov živočíchov I.
 Robili sme s deťmi takéto praktické cvičenie cez PC, tak snáď sa to niekomu hodí.
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Michaela Zongorová (SŠ, Školská 7, Banská Bystrica)
Pridaný: 08.02.2021 15:56
Komentáre v diskusii: 0

 
test 7.A - somebody, anybody... - TEST
 somebody, anybody... - TEST
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Terézia Matyisová (ZŠ Ladislava Balleka, ul Lukáča, Šahy)
Pridaný: 17.02.2021 15:01
Komentáre v diskusii: 0

 
test Dráma v literatúre 9. ročníka
 V teste sú otázky týkajúce sa dramatických literárnych ukážok v Literárnej výchove pre 9. roč.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eliška Kožušková (ZŠ Školská, Spišské Podhradie)
Pridaný: 20.02.2021 17:16
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rozmnožovanie rastlín
 K prezentácii je vhodný výklad učiteľa.
Predmet: Biológia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Zuzana Čúvalová (ZŠ Rybany)
Pridaný: 26.02.2021 07:38
Komentáre v diskusii: 0

 
url Cvičíme doma 1
 Video môžete použiť v čase lockdownu na online hodine telesnej výchovy, alebo na klasickej hodine telesnej výchovy. ...
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Slávka Detková (ZŠ J. Hollého, Topoľčany)
Pridaný: 31.01.2021 14:31
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Psia búdka - môj hrad
 Pracovné listy s upraveným textom a cvičeniami, Čítanka pre 2. ročník str. 66. Vhodné pre deti s VPU, NKS..
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Sitárová (ZŠ Na Hôrke, Nitra)
Pridaný: 03.02.2021 15:46
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Koncoročná písomná práca
 Koncoročná písomná práca
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Michal Čáni (ZŠ Lipová, Rajec)
Pridaný: 30.01.2021 23:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx idioms
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Soňa Pavlíková (ZŠ s MŠ Cerová)
Pridaný: 31.01.2021 19:44
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.