Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Čas slovies
 Slovesný čas - prezentácia - vysvetlenie učiva s úlohami
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Mináriková (ZŠ Poľná, Veľký Krtíš)
Pridaný: 18.05.2020 23:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Tvoríme s prírodninami
 Tvoríme s prírodninami ,alebo v v prírode. Námety zozbierané z internetu.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 10.05.2020 16:23
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pptx Sčitujeme do 100 (dvojciferné bez prechodu) - slniečko, MAT2
 Precvičujeme výber príkladu k výsledku a okienkové príklady vedúce k súčtu. Okamžitá spätná väzba. Deti môžu pracovať...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 07.05.2020 07:46
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf PL Zámená 1
 Pracovný list - zámená
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubica Lauková (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 27.04.2020 19:33
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Sčítanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10
 Jednoduchá prezentácia na vyvodenie učiva.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Erika Magdechová (ZŠ Slovanská, Považská Bystrica)
Pridaný: 30.04.2020 14:55
Komentáre v diskusii: 0

 
test Číslovky
 Správny výber, zápis a dopĺňanie čísloviek
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Dudeková (ZŠ Hronské Kľačany)
Pridaný: 29.04.2020 16:44
Komentáre v diskusii: 0

 
test sčítanie a odčítanie do 10 000
 Test
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Redajová (ZŠ Polianska, Košice)
Pridaný: 07.05.2020 20:37
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Život Konštantína
 Otázky z ukážky v učebnici literatúry pre 5. ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Tamási (ZŠ J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka, Veľký Meder)
Pridaný: 10.05.2020 23:38
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Lieky
Predmet: Chémia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Soňa Pavlíková (ZŠ s MŠ Cerová)
Pridaný: 26.04.2020 13:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Tvrdé a mäkké spoluhlásky-2.časť
 pokračovanie 2.časti tvrdých a mäkkých spoluhlások
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Kožejová (ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou)
Pridaný: 02.05.2020 10:43
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.