Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Jeseň- výzdoba
 Farebná aj čiernobiela- na nástenku aj na okná- inšpirácia
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 26.08.2018 13:19
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Žiacke portfólio - metodika
 Recenzovaná elektronická odborno-metodická príručka je zameraná na využitie žiackeho portfólia pri hodnotení žiakov. ...
Predmet: Technika, Všeobecné
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Roman Stadtrucker (ZŠ s MŠ Očová)
Pridaný: 09.09.2018 14:25
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Výrazy, lineárne rovnice
 kontrolka, výrazy, lineárne rovnice, dve skupiny, bodovanie, stupnica
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Plachtinská (ZŠ Komenského, Trebišov)
Pridaný: 11.09.2018 20:03
Komentáre v diskusii: 0

 
docx T5 Kombinatorika Výber z testovaní
 Výber úloh z piatackých testovaní na tému kombinatorika.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marianna Krajčová (ZŠ s MŠ Urmince)
Pridaný: 18.09.2018 16:46
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Project 5_Introduction_QUESTIONS_TEST
 Test s dvoma cvičeniami - otázky v rôznych časoch. Na jednej A4 pre 2 žiakov.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Konečná (ZŠ Ul. mieru, Bytča)
Pridaný: 12.09.2018 19:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pracovný list: Prečo je knižka hranatá
 Pracovný list k učivu Prečo je knižka hranatá.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Veronika Šulková (ZŠ s MŠ Kátlovce)
Pridaný: 18.09.2018 15:37
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Michalik Plany TCH 8roc 2018_2019 inovovane.doc
 inovované plány TCH 8.roč.
Predmet: Technika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ľuboš Michalík (ZŠ Jelenec)
Pridaný: 15.09.2018 09:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf PL - čo do radu nepatrí
 Prvé písmeno, prvá hláska. Inšpirácia z internetu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 19.09.2018 20:45
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Funkcie rodiny
 Vytvorte správne trojice – rozstrihať na jednotlivé políčka, zamiešať, žiaci vo dvojici / v skupine majú vytvoriť spr...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Erika Marcinková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 17.09.2018 10:05
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Jesenný námet, téma Línia
 Inšpirácia na tému Línia v druhom ročníku ZŠ...naše práce...na spôsob Mandaly...prepojené s matematikou
Predmet: Matematika, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 17.09.2018 17:46
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.