Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf Ako funguje ľudské telo
 Test podľa Aitec prírodovedy - dýchacia sústava, srdce, krv a krvný obeh, rozmnožovanie. Skupiny A, B.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Šupáková (ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava - Modranka)
Pridaný: 13.04.2021 17:50
Komentáre v diskusii: 0

 
test Úlohy - od činnosti ľadovca po podnebie
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Leóna Merašická (ZŠ Nábrežná, Nové Zámky)
Pridaný: 13.04.2021 18:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Delenie desatinných čísel jednociferným a dvojciferným deliteľom bez zvyšku - úlohy
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 13.04.2021 19:05
Komentáre v diskusii: 0

 
test Trojuholník, rovnobežník a lichobežník - vlastnosti
 vlastnosti trojuholníka, rovnobežníka a lichobežníka
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Zlatica Birošová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 13.04.2021 19:56
Komentáre v diskusii: 0

 
test Odčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu ( okienkové príklady)
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Városiová (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 13.04.2021 20:21
Komentáre v diskusii: 0

 
test Pomer a úmernosti
 pomer, priama a nepriama úmernosť, mierka mapy
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Zlatica Birošová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 13.04.2021 20:41
Komentáre v diskusii: 0

 
test Project 1 Unit 3 test
 použitie slovesa have got a slovnej zásoby z tretej lekcie
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Maškarová (ZŠ s MŠ Jelšava)
Pridaný: 13.04.2021 20:55
Komentáre v diskusii: 0

 
test 1848. március 15.
 Ahhoz, hogy ezt a tesztet ki tudd tölteni, meg kell nézned youtubon az 1848. március 15. - Kicsiknek egy kis huszárko...
Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Edita Vargová (ZŠ s MŠ s VJM Trstice)
Pridaný: 15.03.2021 15:06
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Test - Chemické prvky
 Test k téme : Chemické prvky
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Ondrej Pančura (ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom)
Pridaný: 17.03.2021 14:12
Komentáre v diskusii: 0

 
test Irregular verbs 1 (A1+ Začiatočník)
 Test na precvičenie alebo preverenie schopností žiakov používať nepravidelné slovesá: see, know, think, come, give, eat
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Monika Siriková (ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom)
Pridaný: 23.03.2021 19:42
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.