Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc Sčitovanie celých čísel absolútna hodnota
 pracovný list
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Bibiána Koledová (ZŠ Rohožník)
Pridaný: 16.10.2018 23:20
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Vianočný pozdrav 4
 Obrázkový návod na výrobu vianočného pozdravu.
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Hudecová (ZŠ Valaliky)
Pridaný: 05.11.2018 14:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Tabuľka - delenie uhlov do skupín
 Tabuľka - stručný prehľad uhlov podľa veľkosti aj s názornými obrázkami
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Mária Pilárová (ZŠ Komenského, Bardejov)
Pridaný: 07.11.2018 14:45
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Urč správnu slabiku - Nezábudka
 PL pre 3 deti. Žiak určuje správnu slabiku na začiatku slova.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Solárová (ZŠ s MŠ Varín)
Pridaný: 11.11.2018 20:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx MAT6- uhol, meranie veľkosti, druhy uhlov podľa veľkosti
 Meranie veľkosti uhlov v geometrických útvaroch, ich zápis a určenie uhlov podľa veľkosti- malý PL, pre dvoch žiakov ...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 21.10.2018 08:07
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vybrané slová po P, R - opakovanie
 Pís. práca k preopakovaniu učiva o vybr. i nevybr. slovách po P a R
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 27.10.2018 15:14
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf PL -prirodzené čísla a geometria
 Opakovanie pred jesennými prázdninami - prirodzené čísla a geometria
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Xénia Píšová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 24.10.2018 21:29
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Zakresli a vypočítaj
 Zakresli a vypočítaj koľko-krát je číslo väčšie, menšie a o koľko je číslo väčšie a menšie.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 05.11.2018 20:34
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Mária Terézia
 Prezentácia vo forme pojmovej mapy o panovaní Márie Terézie.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Janka Kovalčíková (ZŠ s MŠ Školská, Turčianske Teplice)
Pridaný: 08.11.2018 21:17
Komentáre v diskusii: 0

 
docx SJL4 VYRAĎOVAČKA slov s i/í, y/ý po p, r
 PL na precvičenie pravopisu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
Pridaný: 09.11.2018 20:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.