Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
docx Môj spolužiak, moja spolužiačka
 Výtvarný aktivita- portrét spolužiaka, spolužiačky- zrealizovaná aktivita- pomocou odtláčania- netradičná výtvarná te...
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 20.02.2019 18:34
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Vybrané slová
 báseň na Hviezdoslavov Kubín alebo len tak
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Nagyová (ZŠ Pri Podlužianke, Levice)
Pridaný: 18.02.2019 19:13
Komentáre v diskusii: 0

 
docx P2 Unit4BC_ some_any
 Project 2, Unit 4 - jedlo, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, some/ any, a/ an, How much/many
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 10.03.2019 12:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Úlohy pre deti na zápise
 Kým s rodičmi vypisujú papiere, s deťmi , budúcimi prváčikmi sa rozprávame a deti plnia pár úloh, z ktorých môžeme zi...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 03.03.2019 17:40
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Diplom na Hviezdoslavov Kubín
 Rozprávkový diplom za umiestnenie na Hviezdoslavovom Kubíne
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 26.02.2019 21:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Project 4 Unit 4A
 Project 4 Unit 4A: Sir Bedivere and Excalibur, pracovný list k textu v učebnici, slovná zásoba z lekcie
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Monika Holtánová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 06.03.2019 19:43
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Od Trnavy po Bratislavu
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Puchalová (ZŠ Turnianska, Bratislava)
Pridaný: 25.02.2019 14:20
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Deň počatého dieťaťa_2019
 Aktuálny materiál na nástenku - www.25marec.sk
Predmet: Biológia, Triednictvo
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Katarína Hulínková (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 01.03.2019 18:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf ď Ď
 Precvičujeme si - ď Ď.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmara Švábová (ZŠ Podzáhradná, Bratislava)
Pridaný: 12.03.2019 20:06
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Záložka V
 Založka, v kt. sa po v píše i/í
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Nagyová (ZŠ Pri Podlužianke, Levice)
Pridaný: 22.02.2019 14:37
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.