Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Vznik písma
 Prezentácia s poznámkami
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Renata Hernándezová (SZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 12.06.2019 12:00
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Košický kraj - písomka
 Opakovanie - Košický kraj.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 16.06.2019 19:09
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Prešovský kraj - písomka
 Opakovanie - Prešovský kraj.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 16.06.2019 19:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Krížovka pre piatakov
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 29.05.2019 19:04
Komentáre v diskusii: 0

 
flipchart SJL4.roč.UČ-str.107-Opakujme si
 SJL4.roč.UČ-str.107-Opakujme si
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Júlia Karaffová (CZŠ sv. Demetera, Ražňany)
Pridaný: 27.05.2019 11:10
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pojmová mapa - počítač, hardvér, softvér - Word
 pojmová mapa, počítač, hardvér, softvér - námet na opakovanie, využitie vkladania tvarov skôr pre druhý stupeň pri p...
Predmet: Informatika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Marianna Krajčová (Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP, Piešťany)
Pridaný: 21.05.2019 20:56
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika, trojuholníka
 Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika a trojuholníka + premena jednotiek a slovná úloha.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Libuša Hnatová (ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 11.06.2019 23:01
Komentáre v diskusii: 0

 
jpg farebný kruh
 farebný kruh, vhodný ako pomôcka na miešanie farieb.
Predmet: Umelecké predmety
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: František Roth (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 20.05.2019 12:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip násobilka a delilka 5-10
 Násobilka a delilka od čísla 5 po 10. Cvičenie v Hot Pot programe.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Loduhová (ZŠ s MŠ D. Savia Školská ul., Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 12.06.2019 19:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
flipchart Osoba, číslo a čas slovies
 Osoba, číslo a čas slovies
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Júlia Karaffová (CZŠ sv. Demetera, Ražňany)
Pridaný: 29.05.2019 12:18
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.