Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
url Internacionála
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Steinova (ZŠ Mateja Bela, Kláštorná, Šamorín)
Pridaný: 14.09.2018 06:37
Komentáre v diskusii: 0

 
ppsx Europa vaktérképek
 Povrch Európy - slepá mapa Európa domborzata - vaktérkép
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ernest Gyorgy (ZŠ s MŠ Radzovce)
Pridaný: 20.09.2018 11:57
Komentáre v diskusii: 0

 
docx body k scenáru na imatrikuláciu- Mimoni
 Inšpirácia na scenár na imatrikuláciu
Predmet: Obohatenie, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 20.09.2018 23:13
Komentáre v diskusii: 0

 
test prijimacky
 test
Predmet: Biológia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Jana Vavreková (ZŠ J. A. Komenského, Revúca)
Pridaný: 14.09.2018 15:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Vstupná písomná práca B skupina 2018
 Vstupná písomná práca z matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zuzana Matušková (ZŠ Veľký Lapáš)
Pridaný: 20.09.2018 21:39
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf 01_Francúzska revolúcia.pdf
 Poznámky z novej látky
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marián Hajdučko (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
Pridaný: 20.09.2018 08:42
Komentáre v diskusii: 0

 
png Deň jablka.png
 Poďakovanie ku Dňu jablka
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubomíra Augustínová (ZŠ s MŠ Veľké Rovné)
Pridaný: 21.09.2018 13:58
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Kostol
 Kostol, prezentácia pre žiakov 1.ročníka
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Mikulová (ZŠ Mariánska, Prievidza)
Pridaný: 15.09.2018 22:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Práca so slovami v diktáte č.1
 práca so slovnou zásobou
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Vjačeslava Sabová (SOŠ sv. K. Hofbauera, Kláštorná, Podolínec)
Pridaný: 10.09.2018 21:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Slovná zásoba predazbukového obdobia
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 20.09.2018 22:15
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.