Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
url Mesiac - prirodzená družica Zeme
 Vzdelávacie video, ktoré obsahuje jednoduché vysvetlenie učiva a stručné poznámky. Vhodné aj pri fixácii učiva. Vytvo...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Talánová (ZŠ s MŠ Poniky)
Pridaný: 20.09.2020 12:55
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Nácvičný diktát
 Nácvičný diktát. Dá sa využiť aj na prepis, odpis aj ako doplňovačka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 20.09.2020 21:54
Komentáre v diskusii: 0

 
gallery Zväčšovanie v štvorcovej sieti
 Zväčšenie. Orientácia v štvorcovej sieti. Propedeutika obsahu. Vhodné aj na suplovanú informatiku - rovnako sa zväčšu...
Predmet: Matematika, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Silvia Bodláková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 22.08.2020 10:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx VIZUÁLNE VNÍMANIE - ZNAKY
 Hľadaj a vyfarbi tvar. vhodné aj pre začlenených žiakov na predmete RSF:
Predmet: Špeciálna pedagogika, Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 22.08.2020 23:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx vynálezy 19. storočia
 krátke zhrnutie 19. storočia z oblasti vedy a vynálezov
Predmet: Dejepis, dejepis (Spoločenské predmety)
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Martin Šušor (Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Brezno)
Pridaný: 14.09.2020 12:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx T. Brezina - 7 odkazov lúpežných rytierov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Júlia Bjalončíková (ZŠ Podhorany 114)
Pridaný: 17.09.2020 16:00
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Alphabet - bingo
 Učiteľ hláskuje, žiaci označujú dané písmeno. Vyhráva žiak, ktorý prvý vyznačí celý riadok, stĺpec alebo uhlopriečku.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 22.08.2020 13:38
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Počítanie s ovocím
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miáchaela Jendroľová (ZŠ s MŠ Zubrohlava)
Pridaný: 10.09.2020 19:14
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Sídla - mestá a dediny
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 18.09.2020 16:48
Komentáre v diskusii: 0

 
pptm 6. kráľovstvo svätého Štefana.pptm
 prezentácia pripravená na základe učebnice.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Tomáš Takáč (ZŠ s MŠ Modrý Kameň)
Pridaný: 19.09.2020 09:45
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.