Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Španielsko, Portugalsko
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dušan Matúška (ZŠ s MŠ Lubeník)
Pridaný: 06.05.2019 22:43
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Je srdiečko symetrické?
 Zrealizovaná aktivita na hodine matematiky- zopakovali sme si, kedy je niečo symetrické...pomocou problémovej úlohy.....
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 09.05.2019 17:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test súhrnný test
 Počtové operácie, poradie počtových operácií, rovnice
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Svetlana Ostrihoňová (ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava)
Pridaný: 03.05.2019 07:42
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx slabiky da, de, di,...
 Slabiky - da, de, di, do, du, dy. Obrázky sú stiahnuté z internetu. Prezentácia určená pre žiakov s mentálnym postihn...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Gáborová (ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice)
Pridaný: 13.05.2019 20:18
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf pojmy_skratky_za_socializmu.pdf
 Zopár pojmov z obdobia budovania socializmu: skratky termíny zo slovníka. Najbližšie si niečo napíšeme.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marián Hajdučko (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
Pridaný: 20.05.2019 13:38
Komentáre v diskusii: 0

 
docx FRANSKÁ RÍŠA
 Poznámky s obrázkami- DEJ6
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (SZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 21.05.2019 20:00
Komentáre v diskusii: 0

 
htm slovesá 8
 Precvičujeme pravopis slovies.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Juliana Kötelešová (ZŠ Severná, Moldava nad Bodvou)
Pridaný: 21.05.2019 22:24
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Čítanie s porozumením- Žuvačka pre oči
 Pracovný list k básni
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Janeková (ZŠ s MŠ Radôstka)
Pridaný: 22.05.2019 12:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Enzýmy.pptx
 Prezentácia z učiva o enzýmoch. Obsah prezentácie je približne v rozsahu gymnaziálneho učiva.
Predmet: Chémia
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Daniela Kravecová, PhD. (Premonštrátske gymnázium, Košice)
Pridaný: 26.04.2019 12:41
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Geometrické tvary
 Žiak na pokyn učiteľa hľadá jednotlivé geometrické tvary.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Spirczaková (ZŠ Jelka)
Pridaný: 05.05.2019 19:29
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.