Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Horný Vadičov
Horný Vadičov 277, 02345

Termín nástupu: 07.02.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Andreja Bagara
Sídlisko SNP 6, 914 51

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Andreja Bagara
Sídlisko SNP 6, 914 51

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 02.11.2021 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022