Vychovávateľ/ka

Obec Malé Leváre
Malé Leváre 177, 90874

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Pedagogický asistent

Materská škola, Horná 11, Šenkvice
Horná 11, 90081

Termín nástupu: 21.08.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Horná 11, Šenkvice
Horná 11, 90081

Termín nástupu: 21.08.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Školský logopéd

Materská škola, Horná 11, Šenkvice
Horná 11, 90081

Termín nástupu: 21.08.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, 975 90

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Školská, Fiľakovo
Školská 1, 98601

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 12.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Skýcov
Školská 299, 95185

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Skýcov
Školská 299, 95185

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Vychovávateľ/ka

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2, 040 18

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 06.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2, 040 18

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 06.06.2023