Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany

Adresa výkonu práce
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany
Školská 186/13
95633, Chynorany
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.01.2021
Termín nástupu do zamestanania
02.02.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Microsoft Office, Internet, Edupage, zborovna.sk
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania - profesijný životopis - kópia - doklad o vzdelaní - podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov : - poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany, - e.mailom na adresu: zschynorany@gmail.com - priniesť osobne do 26. 1. 2021

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany
Školská 186/13
95633, Chynorany
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrej Petrík
zschynorany@gmail.com
038/5423380, 0903777873
Zobrazení: 176