Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - ZŠ s MŠ Budmerice

Adresa výkonu práce
Základná škola s materskou školou Budmerice
Ul. J. Rašu 430
90086, Budmerice
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Termín nástupu do zamestanania
23.08.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Znalosť práce s PC, Office/Word, Excel/, internet;
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 2020, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
Platové podmienky: Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020. Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania, • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s materskou školou Budmerice
Ul. J. Rašu 430
90086, Budmerice
Kontaktná osoba
PaedDr. Mária Kubovičová
riaditelka.budmerice@gmail.com
0910 971 414
Zobrazení: 40